Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 dạng điền từ theo tranh

Rate this post

Dạng bài tập tiếng Anh điền từ theo tranh trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm lớp 6 tập 2 unit 9 giúp các em ôn tập từ vựng tiếng Anh và hiểu thêm về các nước trên thế giới.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 dạng điền từ theo tranh

Match the words in the box with the landmarks. Which cities are they in? What do you know about them?

Sydney Opera House

Big Ben

Merlion

Eiffel Tower

Temple of Literature

bai-tap-tieng-anh-lop-6-unit-9-dang-dien-tu-theo-tranh

a.____________

b.____________

c.____________

d.____________

e.____________

Key: 

a.Merlion  b. Big Ben  c. Temple of Literature

d.Sydney Opera House  e. Eiffel Tower

xem ngay:  Bài tập động từ tiếng Anh lớp 7 unit 11

Related Posts

Add Comment