Bài tập điền từ còn thiếu vào bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

Rate this post

Bài tập tiếng Anh điền từ còn thiếu vào bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 SGK chương trình thí điểm tập 1 unit 2 Health sau đây sẽ giúp các em có thêm kỹ năng học từ mới và học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh lớp 7 thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập điền từ còn thiếu vào bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

Now, read the doctor’s notes about his patients and i  ll in the missing words.

Patient 1: She looks very red. She was outdoors all day yesterday. I think she has _________.

Patient 2: He keeps sneezing and coughing. I think he has ________.

Patient 3: He looks so _______. He can’t keep his eyes open! He’s very hot too – he has a _____________.

Patient 4: He ate some seafood yesterday. Now he feels _________. He says he has a ___________ too.

Patient 5: He is holding his neck. I think he has a __________.

Đáp án:

  1. (a) sunburn
  2. (the) l u
  3. tired, temperature
  4. sick, stomachache
  5. sore throat
xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về gia đình hay nhất

Related Posts

Add Comment