Bài tập hoàn thành bảng key tiếng Anh lớp 8 unit 1

Rate this post

Với bản đồ cho sẵn các em cần hoàn thành bảng key chương trình học tiếng Anh lớp 8 unit 1 SGK thí điểm tập 1. Cùng tìm hiểu bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập hoàn thành bảng key tiếng Anh lớp 8 unit 1

Complete the table with information from the pie chart.

bai-tap-hoan-thanh-bang-key-tieng-anh-lop-8-unit-1
Name of activityVerb
RelaxingRelax    

Đáp án:

Name of activityVerb
relaxing
thinking
using
doing
watching
reading
socialising
communicating
relax
think
use
do
watch
read
socialise
communicate
xem ngay:  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 dạng từ để hỏi

Related Posts

Add Comment