Bài tập review luyện viết tiếng Anh lớp 7 unit 4, 5, 6

Rate this post

Bài tập review tiếng Anh lớp 7 với kỹ năng luyện viết bài tập SGK thí điểm lớp 7 unit 4, 5, 6 giúp các em có được những bài học tốt nhất cho kỹ năng tiếng Anh của mình. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập review luyện viết tiếng Anh lớp 7 unit 4, 5, 6

bai-tap-review-luyen-viet-tieng-anh-lop-7-unit-4-5-6

Look at the pictures below. Write the instructions of how to cook a mushroom omelette.

First, ______________________________________.

Then, _____________________________________.

Next, _____________________________________.

After that, _________________________________.

Finally, ____________________________________.

Đáp án:

First, slice the mushrooms.

Then, beat the eggs in a bowl.

Next, add salt to the egg mixture.

After that, pour the eggs into a frying pan. Add the mushrooms and cook.

Finally, fold the omelette in half.

xem ngay:  Bài tập nối hình ảnh tiếng Anh lớp 6 unit 6

Related Posts

Add Comment