Bài tập chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Rate this post

Nội dung bài chọn đáp án đứng bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies sau đây sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

cycling
taking photo
scookingbird-watching
gardening
arranging l  owers
skating
playing the guitar
playing board games

Choose the words/phrases in  that match the pictures below. Write them in the spaces.

bai-tap-chon-dap-an-dung-tieng-anh-lop-7-unit-1-my-hobbies

Đáp án:

Key:

  1. playing board games
  2. taking photos
  3. bird-watching
  4. cycling
  5. playing the guitar
  6. gardening
  7. cooking
  8. arranging l owers
  9. skating
xem ngay:  Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 6 unit 6

Related Posts

Add Comment