Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 7 television

Rate this post

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh dạng tìm từ để hỏi trong unit 7 television sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức phần này cũng như luyện tập hiệu quả hơn.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 7 television

– Hi, Phong. What are you doing tomorrow?

– I’m going to a book exhibition with my parents.

– Where is it?

– It’s in Giang Vo Exhibition Centre.

– How long is it on?

– It’s on from the 14th to the 17th of January.

bai-tap-ngu-phap-tieng-anh-lop-6-nnit-7-television

Key:

What

Where

How long

xem ngay:  Bài tập từ vựng tiếng Anh dạng điền từ lớp 6 unit 7

Related Posts

Add Comment