Bài tập review hoàn thành bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 4, 5, 6

Rate this post

Bài tập review tiếng Anh lớp 7 unit 4, 5, 6 chương trình SGK thí điểm sẽ giúp các em có được những kiến thức tiếng Anh mới và học tiếng Anh hiệu quả hơn. Bài tập tiếng Anh này hãy hoàn thành ngay sau đây nhé!

Bài tập review hoàn thành bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 4, 5, 6

bai-tap-review-hoan-thanh-bai-hoi-thoai-tieng-anh-lop-7-unit-4-5-6

Complete the conversations with the questions in the box. Act them out with your partner.

A.How much do you drink every day?

B.Where would you like to go for a picnic?

C.How often do you listen to it?

D.What would you like to do there?

E.What’s your favourite drink?

1.A: Do you like to listen to rock and roll?

B: Yes, I do.

A: (1) ________________________________

B: I listen to it every day.

2.A: (2) ________________________________

B: Cof  ee.

A: (3) ________________________________

B: Two cups.

3.A: (4) ________________________________

B: To the beach.

A: (5) ________________________________

B: I’d like to sit in the sun and read books.

Đáp án:

1.C        2. E        3. A        4. B        5. D

xem ngay:  Bài tập luyện nói theo cặp tiếng Anh lớp 8 unit 3

Related Posts

Add Comment