15 câu châm ngôn tiếng Anh hay về gia đình

Rate this post

Gia đình luôn là một trong những chủ đề được nói đến nhiều nhất và cũng là chủ đề tốn nhiều giấy mực nhất của các nhà văn, nhà thơ. Và trong châm ngôn tiếng Anh cũng vậy, chủ đề gia đình cũng chiếm một khối lượng lớn. 15 câu châm ngôn tiếng Anh hay về gia đình sau đây sẽ giúp các bạn có được những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về chủ đề này.

15 câu châm ngôn tiếng Anh hay về gia đình

 1. The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

– Louisa May Alcott

 1. A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it.

Một người đi khắp thế gian để lùng sục những điều anh ta muốn, và trở về nhà để tìm thấy nó.

– George Moore

 1. When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family.

Khi mọi thứ rơi xuống địa ngục, những người còn lại bên cạnh bạn mà không do dự – họ là gia đình của bạn.

– Jim Butcher

 1. Spare the rod and spoil the child – that is true. But, beside the rod, keep an apple to give him when he has done well.
xem ngay:  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 6 unit 10 dạng tìm thông tin

Thương cho roi cho vọt – điều đó là đúng. Nhưng bên cạnh chiếc roi, hãy giữ một quả táo để tặng đứa trẻ khi chúng làm tốt.

– Martin Luther

 1. A happy family is but an earlier heaven.

Một gia đình hạnh phúc là một thiên đường đến sớm.

– John Bowring

 1. A mother who is really a mother is never free.

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

-Balzac

 1. Don’t handicap your children by making their lives easy.

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

– Robert A Heinlein

 1. Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together.

Anh chị em: những đứa trẻ cùng cha mẹ, mỗi đứa đều rất bình thường cho đến khi chúng sát cánh bên nhau.

– Sam Levenson

 1. Home is where you are loved the most and act the worst.

Nhà là nơi bạn được yêu thương nhất nhưng hành xử tệ nhất.

– Marjorie Pay Hinckley

 1. What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Bạn có thể làm gì để tuyên truyền về hòa bình? Về nhà và yêu thương gia đình của bạn.

– Mother Teresa

 1. To understand your parents’ love, you must raise children yourself.

Tự nuôi con mới thấu hiểu tình yêu của cha mẹ.

– Chinese proverb (tục ngữ Trung Quốc)

 1. Charity begins at home, but should not end there.

Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

xem ngay:  Rèn luyện sức mạnh nhờ những câu nói tiếng Anh hay

– Thomas Fuller

 1. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.

– Balzac

 1. Family is not an important thing, it’s everything.

Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ.

– Michael J. Fox

 1. Family means no one gets left behind or forgotten.

Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay quên lãng.

– David Ogden Stiers

Với những câu châm ngôn tiếng Anh hay về gia đình hay các chủ đề khác sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu học tiếng Anh thú vị.

Related Posts

Add Comment