Châm ngôn tiếng Anh về cuộc đời

Rate this post

Học tiếng Anh với những câu châm ngôn tiếng Anh hay sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức tiếng Anh mới, kiến thức từ vựng tiếng Anh và những câu văn phục vụ cho giao tiếp tiếng Anh của mình cũng như phục vụ cho học viết và thi tiếng Anh. Châm ngôn tiếng Anh về cuộc đời dưới đây sẽ là những câu châm ngôn hay và những từ vựng tiếng Anh cơ bản cho bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Châm ngôn tiếng Anh về cuộc đời

  1. Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself….

—> ai cũng nghĩ về việc thay đổi cả thế giới, nhưng lại chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi bản thân mình cả.

  1. Forget what hurt you but never forget what taugh you.

—> Hãy quên những điều làm đau bạn nhưng đừng fbao giờ quên đi điều dạy bạn

  1. “Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief can help create the fact.”

—> này, hãy đặt niềm tin vào cuộc sống và sự công bằng, va niêm tin của bạn sẽ tạo ra cuộc sống  Đừng bao giờ sợ sệt trong cuộc sông

  1. “Life is ten percent what happens to us and ninety percent how we react to it.”

—> cuộc đời này chỉ có 10% là tự xảy ra và 90% là phản ứng lại

  1. The quickest way to double your money is to fold it over and put it back in your pocket.
xem ngay:  Những câu châm ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa

—> Cách nhanh nhất để làm dày gấp đôi số tiền của bạn là gấp đôi nó lại và cho nó vào trong túi

  1. “When I hear somebody sigh, ‘Life is hard,’ I’m always tempted to ask, ‘Compared to what?’”

—> Khi có bất kỳ ai thở dài ca thán là “ cuộc sống nay thật là khó khăn”, tôi luôn luôn muốn hỏi họ một câu là : họ đang so sánh với cái gì?

  1. “Nurture your mind with great thoughts. To believe in the heroic makes heroes.”

—> Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn với những ý nghĩ lớn lao. Hãy tin rằng những ý tưởng lớn lao sẽ tạo nên những con ngươi lớn lao

  1. You may find the worst enemy or best friend in yourself.

—> Bạn có thể tìm thấy kẻ thù đáng sợ nhất hoặc là người bạn thân nhất trong chính con người bạn

  1. Live each day as if your life had just begun.

—> Hãy sống trọn vẹn tưng ngày như cuộc sống của bạn vừa bắt đầu

  1. The great thing in this world is not so much where you stand, as in what direction you are moving.

—> Điêu quan trọng nhất trên thế giới này không phải là bạn đứng ở đâu, mà là ở hướng mà bạn đi

Những câu châm ngôn tiếng Anh về cuộc sống

1.Life is a story, make yours the best seller.

Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.

xem ngay:  Học tiếng Anh qua các câu danh ngôn của tỷ phú Jack Ma

2.When life changes to be harder, change yourself to be stronger.

Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.

3.In three words I can sum up I’ve learned in life: it goes on.

Bằng 3 từ tôi có thể tóm tắt những gì tôi học được về cuộc sống: nó tiếp tục.

4.You’re given this life because you’re strong enough to live it.

Bạn được ban cho cuộc sống này vì bạn đủ mạnh mẽ để sống nó.

5.Life is trying things to see if they work.

Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có cho kết quả không.

6.Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi. Nó là việc học cách khiêu vũ ngay cả trong mưa.

7.You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

8.Life has no remote. Get up and change it yourself.

Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

9.One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.

Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

xem ngay:  Bài tập xem tranh tìm đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 1

10.The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.

Hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của bạn.

Học tiếng Anh với châm ngôn tiếng Anh về cuộc đời giúp bạn học nhanh hơn và hiệu quả hơn. Hãy theo dõi những nội dung tiếp theo chúng tôi chia sẻ nhé, có rất nhiều những câu danh ngôn và châm ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa cho bạn.

Đặc biệt có những ưu đãi dành cho các bậc phụ huynh: Tặng voucher giảm tới 50% thẻ hoc tieng anh lop 5

No related posts.

Related Posts

Add Comment