20 câu nói hay nhất của Steve Jobs (Phần 1)

Rate this post

Câu nói hay của những người nổi tiếng thường mang tới cho chúng ta những bài học ý nghĩa. Những bài học từ 20 câu nói hay nhất của Steve Jobs sau đây sẽ giúp các bạn có thêm những từ mới tiếng Anh cũng như có thêm những nghị lực, ý thức vươn lên trong cuộc sống.

20 câu nói hay nhất của Steve Jobs

Những câu nó tiếng Anh hay này các bạn có thể thấy rất nhiều nhưng với những câu nói của Steve Jobs – bậc thầy của công nghệ này có lẽ sẽ khiến bạn phải dừng lại suy nghĩ.

  1. I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

  1. Stay hungry, stay foolish.

Hãy sống khát khao, hãy sống dại khờ.

  1. I’m an optimist in the sense that I believe humans are noble and honorable, and some of them are really smart. I have a very optimistic view of individuals. As individuals, people are inherently good. I have a somewhat more pessimistic view of people in groups. And I remain extremely concerned when I see what’s happening in our country, which is in many ways the luckiest place in the world. We don’t seem to be excited about making our country a better place for our kids.
xem ngay:  Châm ngôn tiếng Anh về cuộc đời

Tôi là người lạc quan bởi tôi tin rằng con người cao quý và đáng kính trọng, và một số người thực sự thông minh. Tôi có cách nhìn rất lạc quan về cá nhân. Là một cá nhân, con người vốn đã tốt đẹp. Tôi có cách nhìn hơi bi quan về con người theo nhóm. Và tôi vẫn cực kỳ quan ngại khi tôi thấy những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta, nơi theo nhiều cách đúng là một nơi may mắn nhất trên thế giới. Chúng ta dường như không quan tâm nhiều tới việc biến đất nước của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn cho con trẻ.

  1. Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.

Đôi lúc bạn phạm sai lầm khi đang đổi mới. Tốt nhất là hãy nhanh chóng chấp nhận nó và tiếp tục cải thiện các đổi mới khác của mình.

  1. Innovation distinguishes between a leader and a follower.

Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng.

  1. You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.

Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi.

  1. Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.
xem ngay:  Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về ước mơ

Đơn giản có thể khó khăn hơn là phức tạp: Bạn phải nỗ lực thật nhiều trong việc giữ suy nghĩ gọn gàng để đạt được tới sự đơn giản. Nhưng cuối cùng nỗ lực đó đáng giá bởi một khi bạn tới được đó, bạn có thể di chuyển được cả núi non.

  1. Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.

Tôi không quan tâm tới việc trở thành người giàu có nhất trong nghĩa địa… Nói rằng chúng ta đã làm điều gì đó tuyệt vời trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối… đó là điều quan trọng đối với tôi.

  1. It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.

Vấn đề không phải là tiền bạc. Vấn đề nằm ở bài học làm người, cách bạn làm nhà lãnh đạo và những gì mà bạn thu nhận được.

  1. Great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people.

Những điều tuyệt vời trong kinh doanh không bao giờ được thực hiện bởi một người, chúng đến từ cả một tập thể.

20 câu nói hay nhất này các bạn hãy ghi lại và học tiếng Anh cùng những câm châm ngôn hay này nhé!

Related Posts

Add Comment