Danh ngôn tiếng Anh về gia đình hay nhất

Rate this post

Chúng ta ai cũng có một gia đình. Gia đình là nền tảng vững chắc của mỗi người, là nơi trở về ấm êm. Gia đình là nơi sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Gia đình là điều thiêng liêng và quý giá của mỗi người. Cùng xem quan niệm của người Anh về gia đình như thế nào qua các câu danh ngôn tiếng Anh về gia đình hay nhất dưới đây nhé.

Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh về gia đình hay nhất

– Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family: Whatever you call it, whoever you are, you need one.

Gọi đó là 1 thị tộc, một mạng lưới một bộ lạc, gọi nó là 1 gia đình: Dù cho bạn gọi nó là gì, bất kể bạn là ai, bạn đều cần đến gia đình.

– I think togetherness is a very important ingredient to family life.

Tôi nghĩ rằng cảm giác về sự thống nhất là thành phần quan trọng nhất đối với cuộc sống gia đình.

– The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.

Sự ràng buộc kết nối gia đình thật sự của bạn không phải là máu, mà là sự tôn trọng và hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi thành viên.

What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Bạn sẽ làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình thế giới? Hãy trở về nhà và yêu lấy gia đình của bạn.

xem ngay:  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 7 unit 9 tìm tiêu đề đoạn văn

– My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

Gia đình tôi sẽ luôn là đầu tiên. Có lẽ đó là điều làm tôi khác biệt với những chàng trai còn lại.

– Happiness is having a large, loving, caring, close- knit family in another city.

Hạnh phúc là có một gia đình lớn, yêu thương và gần gũi lần nhau ở một thành phố khác.

– To understand your parents’ love, you must raise children yourself.

Để hiểu được tình thương của người cha, bạn phải tự mình chăm sóc những đứa con của bạn.

Học tiếng Anh qua danh ngôn hay về gia đình

– The homemaker has the ultimate career. All other careers exist for one purpose only – and that is to support the ultimate career.

Người xây dựng gia đình là một công việc nền tàng. Tất cả những công việc khác tồn tại vì một mục đích duy nhất – và mục đích là để ủng hộ cho công việc nền tảng đó.

– Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song

Gia đình giống như một bản nhạc vậy, có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó luôn là một bài hát tuyệt đẹp.

– A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.

Nhà không phải chỉ là một nơi trú chân tạm thời: cái cốt lõi của một mái ấm nằm trong tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh và những điều thú vị về phụ nữ

– If you have a place to go, is a home. If you have someone to love , is a family. iF you have both, is a blessing.        

Nơi để bạn đi về, đó gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương, gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai cái đó, bạn đã được ban phước lành.

– What can you do to promote world peace? You should go home and love your family.

Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình cả thế giới ư? Điều bạn có thể làm đó là về nhà và yêu thương gia đình bạn.

– Rejoice with your family in the beautiful land of life!

Hãy vui vẻ và với gia đình trên mảnh đánh tươi đẹp của cuộc sông này

– A happy family is but an earlier heaven.

Có một gia đình hạnh phúc giống như bạn được lên thiên đường sớm vậy.

– Family life contributes immensely to an individual’s happiness. Only in a happy homelife can complete contentment be found.

Gia đình góp phần không nhỏ vào cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một gia đình hạnh phúc, con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của bản thân.

– Families, like individuals, are unique.

Gia đình là một cá thể độc lập và duy nhất

– When I think of any of my successes, I am thankful to God from whom all blessings flow, and to my family and friends who enrich my life.

Mỗi khi tôi nghĩ về bất kỳ thành công nào của tôi, tôi nghĩ về 2 điều: Thứ nhất thôi cảm ơn chúa người là cội nguồn của mọi phước lành tôi có được, thứ hai chính là gia đinh và bạn bè tôi, những người làm phong phú cuộc sống của tôi.

xem ngay:  Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 7 với used to

– Family where the life begins and the love never ends         

Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi mà tình yêu không bao giờ kết thúc

– We do not develop habits of genuine love automatically. We learn by watching effective role models – most specifically by observing how our parents express love for each other day in and day out.

Chúng ta không phát triển những thói quen của tình yêu chân thành một cách tự động. Chúng ta học cách xem những vai trò kiểu mẫu hiệu quả – hầu hết đặc biệt là do quan sát cách bố mẹ chúng ta bày tỏ tình yêu với nhau ngày qua ngày.

– Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

Gia đình có phải là: cảm xúc mà mọi người cùng kết nối, là miếng ghép còn thiếu sót, là một điều gì đó bị đổ vỡ?

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về gia đình sẽ giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của mái ấm và gia đình hơn, giúp cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều. Qua những câu danh ngôn này, các bạn có thể cải thiện được vốn từ vựng tiếng Anh của mình đó. Đừng bỏ qua nhé.


Related Posts

Add Comment