Danh ngôn tiếng Anh hay về phụ nữ (phần 3)

Rate this post

Phụ nữ luôn là người bao dung với người khác và bao dung với chính mình, nhìn nhận khuyết điểm và sai lầm của người khác như cách mà bạn chấp nhận những sai lầm và khuyết điểm ở bản thân mình. Cùng xem những câu danh ngôn tiếng Anh về phụ nữ trong bài viết dưới đây nhé.

Danh ngôn tiếng Anh hay về phụ nữ (phần 3)

– Listen, son. Most women are damn fools and children. But they’ve got more range then we’ve got. The brave ones are braver, the good ones are better — and the vile ones are viler, for that matter. – Robert A Heinlein

Hãy nghe đây, con trai. Hầu hết phụ nữ đều nông cạn và trẻ con. Nhưng tầm phạm vi của họ lớn hơn ta. Người can đảm can đảm hơn. Người tốt tốt đẹp hơn – và nếu nói về vấn đề đó, kẻ ác cũng ác độc hơn.

– Gossip isn’t a sin. It’s an art of women. – Khuyết danh

Ngồi lê đôi mách chẳng phải là tội lỗi, đó là nghệ thuật của đàn bà.

– Women have been called queens for a long time, but the kingdom given them isn’t worth ruling. – Louisa May Alcott

Từ rất lâu, phụ nữ vẫn thường được gọi là hoàng hậu, nhưng vương quốc trao cho họ không đáng để trị vì.

– A woman would rather visit her own grave than the place where she has been young and beautiful after she is aged and ugly. – Thomas Hardy

Một người phụ nữ thà đi viếng mộ chính mình còn hơn nơi nàng từng trẻ trung và xinh đẹp sau khi nàng đã già đi và trở nên xấu xí.

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 về hoàn thành đoạn văn kèm đáp án

– Some women blush when they are kissed, some call for the police, some swear, some bite. But the worst are those who laugh. – Khuyết danh

Một vài người phụ nữ đỏ mặt khi được hôn, có người gọi cảnh sát, có người chửi thề, có người cắn. Nhưng những người tồi tệ nhất là những người phá lên cười.

– A woman knows the face of the man she loves as a sailor knows the open sea. – Balzac

Người phụ nữ biết gương mặt của người đàn ông nàng yêu như thủy thủ hiểu biển khơi rộng lớn.

– A strong woman who recklessly throws away her strength, she is worse than a weak woman who has never had any strength to throw away. – Thomas Hardy

Người phụ nữ mạnh mẽ hấp tấp vứt bỏ thế mạnh của mình còn kém cỏi hơn người phụ nữ yếu ớt chẳng bao giờ có thế mạnh nào để ném đi.

– You don’t love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her. – Khuyết danh

Bạn không yêu người phụ nữ vì nàng đẹp, nhưng nàng đẹp vì bạn yêu nàng.

– Girls are so queer you never know what they mean. They say No when they mean Yes, and drive a man out of his wits for the fun of it. – Louisa May Alcott

Phụ nữ đồng bóng đến nỗi bạn sẽ không bao giờ biết được họ muốn nói gì. Họ bảo Không trong khi ý họ là Có, và khiến đàn ông phát điên chỉ để giải khuây.

xem ngay:  Châm ngôn tiếng Anh về cuộc đời

– Girls are like phones. We love to be held and talked to, but if you press the wrong button you’ll be disconnected! – Khuyết danh

Con gái cũng giống như điện thoại. Chúng tôi thích được nâng niu và được nói chuyện, nhưng nếu bạn nhấn nhầm nút, bạn sẽ bị mất liên lạc!

– Women can accept the fact that a man is a rotter, a swindler, a drug taker, a confirmed liar, and a general swine, without batting an eyelash, and without its impairing their affection for the brute in the least. Women are wonderful realists. – Agatha Christie

Phụ nữ có thể chấp nhận sự thật rằng người đàn ông của mình là kẻ bất tài, lừa lọc, nghiện hút, dối trá hay ghê tởm mà không chớp mắt, và sự thật đó không hề làm tổn hại tới tình yêu mà nàng dành cho gã. Phụ nữ đúng là những người thực tế tuyệt vời.

– The world has enough women who know how to be smart. It needs women who are willing to be simple. The world has enough women who know how to be brilliant. It needs some who will be brave. The world has enough women who are popular. It needs more who are pure. We need women, and men, too, who would rather be morally right than socially correct. – Peter Marshall

Thế giới này đã có đủ phụ nữ biết cách thông minh. Nó cần phụ nữ sẵn lòng đơn giản. Thế giới này đã có đủ phụ nữ biết cách nổi bật. Nó cần phụ nữ biết cách can đảm. Thế giới này đã có đủ phụ nữ được ưa thích. Nó cần phụ nữ đức hạnh. Chúng ta cần phụ nữ, và cả đàn ông nữa, hướng tới sống đúng đắn về đạo đức hơn là đúng đắn về xã giao.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh nổi tiếng của Donald Trump

– It is rare that one can see in a little boy the promise of a man, but one can almost always see in a little girl the threat of a woman. – Alexandre Dumas

Rất hiếm khi người ta có thể thấy lời hứa hẹn về người đàn ông ở một bé trai, nhưng người ta hầu như luôn luôn thấy được mối đe dọa về người phụ nữ ở một bé gái.

– No woman ever ages beyond eighteen in her heart. – Robert A Heinlein

Không người phụ nữ nào già đi qua tuổi mười tám trong trái tim mình.

– Women are like teabags. We don’t know our true strength until we are in hot water! – Eleanor Roosevelt

Phụ nữ giống như những túi trà; chúng ta không biết điểm mạnh của mình cho đến khi ở trong nước nóng!

– Why is it that a woman can see from a distance what a man cannot see close? – Thomas Hardy

Tại sao người phụ nữ lại nhìn thấy được từ khoảng cách xa xôi điều mà đàn ông nhìn gần cũng không thấy được?

– Anyone who says he can see through women is missing a lot. – Groucho Marx

Bất cứ ai nói anh ta có thể hiểu thấu phụ nữ, rõ ràng đã bỏ lỡ quá nhiều.

Lưu lại những câu danh ngôn tiếng Anh trên đây để cùng học và luyện tập tiếng Anh hàng ngày nhé.

Related Posts

Add Comment