Thay đổi quan điểm sống nhờ những câu nói tiếng Anh nổi tiếng

Rate this post

Bạn đang cần nguồn động lực để thay đổi quan điểm sống, để phấn đấu và đạt được mục tiêu của mình trong tương lai thì chắc chắc những câu nói tiếng Anh dưới đây sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đó. Cùng thử thay đổi quan điểm sống nhờ những câu nói tiếng Anh nổi tiếng này xem nhé.

Thay đổi quan điểm sống nhờ những câu nói tiếng Anh nổi tiếng

– People are not against you, they are forr themselves.

Mọi người không chống lại bạn đâu, họ chỉ quan tâm đến họ thôi.

– Climb mountains not so the world can see you, but so you can see the world.

Leo núi không phải để thế giới thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy thế giới.

– You learn more from failure than from success. Do not let it stop you. Failure builds character.

Bạn học được nhiều hơn từ thất bại so với thành công. Đừng để thất bại khiến bạn dừng bước. Chính thất bại xây dựng nên tính cách.

– The most danerous risk of all – the risk of spending your life not doing what you want on the bet you can buy yourself the freedom to do it later.

Rủi ro nguy hiểm nhất là rủi ro mất cả cuộc đời để làm điều bạn không muốn, cá cược với bản thân rằng sẽ có thời gian làm việc ấy sau này.

Rủi ro nguy hiểm nhất là rủi ro mất cả cuộc đời để làm điều bạn không muốn, cá cược với bản thân rằng sẽ có thời gian làm việc ấy sau này.

xem ngay:  Bài ôn tập tiếng Anh lớp 12 unit 5

– Go where you are celebrated not where you are tolerated.

Đi đến nơi bạn được ca tụng, chứ không phải nơi bạn phải chịu đựng.

– The person that you will spend the most time with in your life is yourself, so better try to make yourself as interesting as possible.

Người bạn sẽ phải dành phần lớn thời gian trong cuộc đời đồng hành cùng là chính mình. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy cố gắng khiến bản thân mình trở nên thú vị nhất có thể.

– If you accept your limitations you go beyond them.

Nếu chấp nhận bản thân còn hạn chế, bạn sẽ vượt qua chúng.

– People often say that motivation does not last. Well, neither does bathing. That is why we recommend it daily.

Mọi người thường nói rằng động lực không kéo dài. Nhưng thực ra cũng như việc tắm gội, chúng ta phải nhắc đến nó hằng ngày.

– Everyone you meet is afraid of something, loves something, and has lost something.

Tất cả những người bạn gặp đều sợ hãi một số thứ, yêu quý một số thứ và đã mất mát một số thứ.

– Comfort is the enemy of achievement.

Sống trong an nhàn là kẻ thù của đạt được thành tựu.

Thay đổi quan điểm sống nhờ những câu nói tiếng Anh nổi tiếng trên thế giới hi vọng sẽ giúp bạn có thêm động lực phấn đấu và thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

xem ngay:  Học tiếng Anh qua những câu danh ngôn của Bill Gates

Related Posts

Add Comment