Danh ngôn tiếng Anh hay về thương mại buôn bán

Rate this post

Học tiếng Anh với những câu danh ngôn tiếng Anh chuyên ngành sẽ là những tài liệu học tập thú vị dành cho bạn đấy. Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về thương mại buôn bán này sẽ giúp các bạn có thêm những câu nói hay về chuyên ngành tiếng Anh thương mại, giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu những câu danh ngôn tiếng Anh hay về thương mại buôn bán thú vị này nhé!

Danh ngôn tiếng Anh hay về thương mại buôn bán

Những câu danh ngôn tiếng Anh này các bạn chắc hẳn đã nghe qua ít nhiều, hãy chú ý để có thể học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé!

 1. Big results require big ambitions.

Thành công lớn đòi hỏi tham vọng cao – Heraclitus

 1. “Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”

Thành công không phải là kết quả cuối cùng, thất bại không phải là số trời. Chỉ có sự can đảm la được công nhận –   Winston S. Churchill

 1. A man should never neglect his family for business.

Một người đàn ông không nên coi nhẹ gia đình họ chỉ vì công việc – Walt Disney

 1. Who likes not his business, his business likes not him.

Ai không thích công việc của họ thì công việc của họ cúng sẽ không bao giơ thích họ – William Hazlitt

 1. “Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.”
xem ngay:  Những câu nói tiếng Anh hay thắp sáng cho ngày mới

Thành công luôn đến với những ai không bao giờ mệt mỏi vì tìm kiếm chúng – Henry David Thoreau

 1. The man with a new idea is a crank, until the idea succeeds.

Người đàn ông với những ý tưởng mới sẽ trở thanh những kẻ điên cho đến khi những ý tưởng đó thành công – Mark Twain

 1. Your most unhappy customers are your greatest source of learning.

Khách hàng khó tính nhất của bạn là một nguồn kinh nghiệm phong phú ma bạn có thể học hỏi – Bill Gates

 1. “Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better.”

Người thành công luôn lam những việc mà người không thành công không dám làm. đừng bao giờ ước mọi việc xảy ra dễ dang mà hãy ước bạn trở thanh ngươi giỏi hơn – Jim Rohn

 1. Success is going from failure to failure without los of enthusiasm

Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà khôgn mất đi nhiệt huyết

 1. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

Không có bí mật nào cho sự thành công trong kinh doanh. Nó chỉ đơn thuần là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, sự cân mẫm là học hỏi từ những thất bại. – Colin Powell

 1. A business that makes nothing but money is a poor business.

Kinh doanh ma không tạo ra gì ngoài tiền của đó chỉ là thứ kinh doanh nghèo nàn. – Henry Ford

 1. If you don’t drive your business, you will be driven out of business.
xem ngay:  15 IDIOMS tiếng Anh thông dụng nhất

Nếu bạn không điều hanh được côgn việc kinh doanh của bạn, bạn sẽ bị chính kinh doanh của bạn điều khiển – B. C. Forbes

 1. Making money is art and working is art and good business is the best art.

Kiếm tiền la một nghệ thuật, làm việc cũng là một nghệ thuật, kinh doanh tốt lại là một nghệ thuật hoàn hảo – Andy Warhol

 1. The secret of business is to know something that nobody else knows.

Bí mật của kinh doanh là nắm được mọi điều mà không ai biết – Aristotle Onassis

 1. Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless.

Những thứ bạn lên kế hoạch mà không thực hiện không có nghĩa la chúng vô dụng Thomas A. Edison

 1. “Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.”

Kiên nhẫn, sựu kiên tri bền bỉ, sự vất vả khó nhọc là một sự kết hợp khôgn thể đánh bại của thành công – Napoleon Hill

Hãy ghi lại những câu danh ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa về buôn bán cũng như chuyên ngành thương mại thú vị này nhé!

Related Posts

Add Comment