Những câu nói tiếng Anh nổi tiếng của các doanh nhân thành đạt

1/5 - (1 vote)

Những doanh nhân thành đạt trên thế giới luôn có những câu nói nổi tiếng có tầm ảnh hưởng đến người khác. Những câu nói đó là đúc kết kinh nghiệm trong suốt cuộc đời của họ. Những câu nói tiếng Anh nổi tiếng của các doanh nhân thành đạt sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống đó.

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh nổi tiếng của các doanh nhân thành đạt

– What would you do if you knew you could not fail? (Robert H Schuller)

Bạn sẽ làm gì khi biết mình không thể gục ngã?

– Your most unhappy customer are your greatest source of learning. (Bill Gates)

Nơi bạn có thể học hỏi được nhiều nhất chính là từ những khách hàng không hài lòng nhất.

– Innovation distinguishes between a leader and a follower. (Steve Jobs)

Sự cải  tiến là thứ phân biệt giữa người sẽ dẫn đầu và ai sẽ là người đi sau

– Whether you think you can or you can not either way you are right. (Henry Ford)

Bạn có thể nghĩ rằng mình làm được, bạn có thể nghĩ rằng mình không làm được. Cả hai cách nghĩ của bạn đều đúng.

– Develop success fro failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success. (Dale Carnegie)

Phương pháp học tiếng Anh qua danh ngôn tiếng Anh nổi tiếng 

Tạo dựng thành công từ thất bại. Nản lòng và thất bại là hai bậc thang bằng đá chắc chắn nhất để bước đến thành công.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về sự cố gắng trong công việc

– To be successful, you have to have your heart in your bussiness, and your bussiness in your heart. (Thomas J. Watson)

Để thành công, bạn phải đặt cả trái tim mình vào công việc, và cả công việc vào trái tim mình.

– When you innovate, you have got to be prepared for everyone telling you you are nuts. (Larry Ellison)

Khi bạn đổi mới, bạn phải sẵn sàng đối mặt với việc mọi người nói mình bị điên.

– The way to get startes is to quit talking and begin doing. (Walt Disney)

Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào làm.

– Act enthusiastic about exercising and dieting and you will be enthusiastic. (Dale Carnegie)

Cố làm mọi việc nhiệt tình đi rồi bạn sẽ trở nên nhiệt huyết thật sự.

– A business that makes nothing but money is a poor business. (Henry Ford)

Một vụ kinh doanh không mang lại điều gì ngoài tiền là một vụ kinh doanh tồi.

Những câu nói tiếng Anh nổi tiếng của các doanh nhân thành đạt hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm động lực phấn đấu cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống. Đây cũng là những câu nói tiếng Anh nổi tiếng mà các bạn nên lưu lại để luyện tiếng Anh mỗi ngày nhé.

Related Posts

Add Comment