Danh ngôn tiếng Anh về sự cố gắng trong công việc

Rate this post

Trong cuộc sống, nếu bạn cố gắng và kiên trì thì chắc chắn sẽ đạt được thành công như mong muốn. Trong công việc cũng vậy, nếu có mục tiêu và biết cố gắng, bạn sẽ sớm đạt được kết quả tốt. Để giúp động viên tinh thần các bạn, dưới đây là một số câu danh ngôn tiếng Anh về sự cố gắng trong công việc mà các bạn có thể tham khảo nhé.

Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh về sự cố gắng trong công việc

– Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. – Thomas Edison

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

– Where there is a will, there is a way. – Pauline Kael

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

– On the way to success, there is no trace of lazy men. –  – Khuyết danh

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

– If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. – – Michael Jordan

Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.

xem ngay:  Bài tập điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 3 (P2)

– I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. – – Michael Jordan

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

– Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true. – – William Ralph Inge

Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.

Danh ngôn tiếng Anh giúp bạn có thêm động lực trong cuộc sống

– A winner never stops trying. – Tom Landry

Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

– Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. – H. Jackson Brown Jr.

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.

– Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. – William Van Horne

Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

– Set your target and keep trying until you reach it. – Napoleon Hill

Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

– Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.

– Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

xem ngay:  Top 10 danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.

Sự kiên trì và cố gắng sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hi vọng những câu danh ngôn tiếng Anh về công việc được giới thiệu ở trên sẽ giúp các bạn có thêm nhiệt huyết, động lực để phấn đấu, biến ước mơ thành hiện thực.

Related Posts

Add Comment