Rèn luyện sức mạnh nhờ những câu nói tiếng Anh hay

Rate this post

Sức mạnh của bạn là do bạn tự tạo nên. Đừng vì khó khăn trước mắt và chùn bước để sau này phải hối hận. Bạn có thể rèn luyện sức mạnh nhờ những câu nói tiếng Anh hay dưới đây.

Những câu nói tiếng Anh hay sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh phấn đấu

Rèn luyện sức mạnh nhờ những câu nói tiếng Anh hay

– Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.” (Buddha)

Nuôi cơn giận cũng như nắm một hòn than nóng đỏ trong tay. Trước khi ném được vào ai đó, chính bạn đã bị bỏng.

– The price of anything is the amount of life you exchange for it. (Thoreau)

Để biết giá trị của điều gì, hãy xem xét lượng thời gian bạn phải đánh đổi vì nó.

– What we fear of doing most is usually what we most need to do.” (Ralph Waldo Emerson)

Những gì chúng ta sợ phải làm lại thường là những thứ cần phải làm nhất.

– In our struggle for freedom, truth is the only weapon we possess. (The Dalai Lama)

Trong cuộc đấu tranh cho tự do, vũ khi duy nhất chúng ta có là sự thật.

Phương pháp học tiếng Anh qua những câu danh ngôn

– Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. (Eckhart Tolle)

xem ngay:  Những câu danh ngôn tiếng Anh có ý nghĩa sâu sắc

Bất kỳ trải nghiệm nào trong cuộc đời cũng đều góp phần giúp ta lớn lên.

– Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbour. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover. (Mark Twain)

Hai mươi năm nữa, bạn sẽ thất vọng vì những thứ mình không làm hơn là điều đã làm. Vì vậy, hãy tháo dây, cho thuyền ra khỏi bến cảng an toàn, căng buồm đón gió, tìm tòi, ước mơ và khám phá.

– He who has a why to live can bear almost any how. (Fredrick Nietzsche)

Tìm được lý do vì sao mình tồn tại, người ta sẽ không còn ngần ngại bất cứ điều gì.

– When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. (Viktor E Frankl).

Khi không thể thay đổi điều gì, tốt nhất hãy tự thay đổi chính mình.

Rèn luyện sức mạnh nhờ những câu nói tiếng Anh hay cũng là cách giúp bạn thay đổi suy nghĩ và có hướng phấn đấu cho mình trong cuộc sống. Các bạn cũng nên lưu lại những câu nói này, chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc học tiếng Anh, nâng cao vốn từ vựng mỗi ngày đó.

Related Posts

Add Comment