Ghi nhớ ngay 10 câu danh ngôn tiếng Anh hay của người nổi tiếng

Rate this post

Những người nổi tiếng trên thế giới được xem là những hình mẫu lý tưởng cho chúng ta trong cuộc sống. Mỗi một người nổi tiếng họ đều có những cách suy nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống, sự nghiệp, con người. Hãy cùng ghi nhớ ngay 10 câu danh ngôn tiếng Anh hay của người nổi tiếng để có thêm những câu tiếng Anh hay và ý nghĩa nhé!

10 câu danh ngôn tiếng Anh hay của người nổi tiếng

Những câu danh ngôn này hay và ý nghĩa bời vì sao? Bạn hãy tự mình khám phá nhé!

  1. I will always choose a lazy person to do a difficult job…Because he will find an easy way to do it

Tôi luôn luôn chọn người lười biếng để làm việc khó …Bởi vì anh ta sẽ tìm cách dễ nhất để làm việc đó.

  1. Don’t get let your dreams just be dreams

Đừng để giấc mơ của bạn chỉ là giấc mơ

  1. We can’t change yesterday, but we can change today

Chúng ta không thể thay đổi HÔM QUA nhưng có thể thay đổi HÔM NAY

  1. If I fail, I try again, and again, and again…

Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa

  1. Take care of your body. Its the only place you have to live

Hãy chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là nơi duy nhất bạn phải sống.

  1. Friendship may, and often does, grow into love, but love never subsides into friendshop
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 8 unit 1

Tình bạn có thể và thường phát triển thành tình yêu nhưng tình yêu không bao giờ chuyển xuống thành tình bạn

  1. You can’t change the past, but you can ruin the present by worrying about the future

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể làm lụi tàn hiện tài bằng việc lo lắng về tương lai

  1. In life you have a choice: Bitter or Better? Choose better, forget bitter

Trong đời bạn có lựa chọn: Cay đắng hoặc Tốt hơn? Hãy chọn tốt hơn, quên cay đắng đi.

  1. Don’t wait for the perfect moment and make it perfect.

Đừng chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Hãy nắm lấy thời điểm và làm cho nó hoàn hảo.

  1. You’ll never be brave if you don’t get hurt . You’ll never learn If you don’t make mistakes. You’ll never be successful If you don’t encounter failure.

Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại.

10 câu danh ngôn hay và ý nghĩa của những người nổi tiếng là những tài liệu giúp các bạn học tốt tiếng Anh đấy. Hãy ghi lại và học ngay nhé!

Related Posts

Add Comment