Những câu danh ngôn tiếng Anh có ý nghĩa sâu sắc

Rate this post

Mỗi câu danh ngôn tiếng Anh đều mang ý nghĩa khác nhau. Mỗi câu danh ngôn có thể là bài học giúp ích cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Đôi khi trong lúc mệt mỏi hay khó khăn, một câu danh ngôn tiếng Anh hay nào đó sẽ tạo động lực cho các bạn cố gắng và phấn đấu hơn nữa.

Những câu danh ngôn tiếng Anh có ý nghĩa sâu sắc

Những câu danh ngôn tiếng Anh về cuộc sống có rất nhiều. Các bạn có thể tham khảo những mẫu câu danh ngôn hay mà chúng tôi giới thiệu dưới đây xem nhé, biết đâu sẽ giúp ích cho các bạn trong lúc này đó.

– Life is like a camera. You focus on what’s important, capture the good time, develop from the negative and if things don’t work out, take another shot.

Cuộc đời như một chiếc camera. Bạn lấy nét vào thứ quan trọng, ghi lại khoảng khắc đẹp, rửa ảnh từ âm bản và nếu mọi thứ không hoàn hảo, chụp một tấm mới.

– If you want something you never had, you have to do something you’ve never done.

Nếu muốn đạt được thứ bạn chưa từng có, hãy làm điều bạn chưa từng làm.

– One of the most courageous decisions you’ll ever make is to finally let go of what is hurting your heart and soul.

Một trong những quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời là cho qua những thứ làm tổn thương trái tim, tâm hồn của bạn.

xem ngay:  Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

– You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.

– I am thankful for all those difficult people in my life. They have shown me exactly who I do not want to be.

Tôi biết ơn những người khắc nghiệt từng xuất hiện trong cuộc đời. Họ cho tôi biết chính xác rằng mình không muốn trở thành ai.

– Everyday is a chance to change your life.

Mỗi ngày là một cơ hội thay đổi cuộc đời của bạn.

– Beautiful thing don’t ask for attention.

Những thứ xinh đẹp không cần phải cố gắng gây chú ý.

– This world is a jungle. You either fight or run forever.

Thế giới này chính là một khu rừng nhiệt đới. Bạn có thể chiến đấu hoặc chạy trốn suốt đời.

– Travel. As much as you can. As far as you can. As long as you can. Life’s not meant to be lived in one place.

Hãy dịch chuyển nhiều nhất có thể, xa nhất có thể và lâu nhất có thể. Cuộc sống đâu có nghĩa là chỉ ở một nơi.

– In life, you’re going to be left out, talked about, lied to, and used, but you have to decide who’s worth your tears and who’s not.

Trong cuộc đời, bạn sẽ bị bỏ rơi, bị bàn tán, bị lừa dối, bị lợi dụng, nhưng bạn phải quyết định ai là đáng và không đáng để bạn rơi nước mắt.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về ước mơ hay nhất

– If only our eyes saw souls instead of bodies how very different our ideals of beauty would be.

Giá mà đôi mắt của chúng ta có thể nhìn thấy tâm hồn thay cho vẻ ngoài, tiêu chuẩn vẻ đẹp sẽ khác đi như thế nào.

Những câu danh ngôn tiếng Anh về du lịch, cuộc sống, về thái độ sống hay về lối sống có rất nhiều… Các bạn có thể tham khảo thêm các câu danh ngôn tiếng Anh khác trên trang để có thêm từ vựng và tài liệu khi học tiếng Anh nhé.


Related Posts

Add Comment