Học tiếng Anh qua các câu danh ngôn của tỷ phú Jack Ma

Rate this post

Nhà tỷ phú Jack Ma – nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba là người nổi tiếng với những phát ngôn ‘gây sốc’. Cùng xem những câu danh ngôn của tỷ phú Jack Ma là gì nhé.

Cùng học tiếng Anh qua các câu danh ngôn của tỷ phú Jack Ma

– If we want to change the world, we change ourselves… Change the world is maybe Obama’s Job

Nếu chúng ta muốn thay đổi thết giới, chúng ta hãy thay đổi chính chúng ta… Thay đổi thế giới có lẽ là công việc của Obama.

– If you don’t give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure.

Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn có cơ hội. Từ bỏ là thất bại lớn nhất.

– Today is hard tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

Hôm nay là khó khăn, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm.

– The very important thing you shoudl have is patience.

Thứ rất quan trọng mà bạn nên có đó là sự kiên nhẫn.

– You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.

Bạn nên học hỏi từ đối thủ nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn thất bại.

Những câu nói nổi tiếng của Jack Ma

– If you are poor at 35, you deserve it.

Thứ rất quan trọng mà bạn nên có là sự kiên nhẫn.

xem ngay:  Những câu nói tiếng Anh nổi tiếng của các doanh nhân thành đạt

– No matter how successful you are in your career, you must always remember that we are here to live. Keep yourself busy working, you will surely regret it.

Dù bạn có thành công thế nào trong nghề nghiệp của bạn, bạn cũng phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta ở đây để sống. Lúc nào cũng bận rộn với công việc, chắc chắn bạn sẽ hối tiếc.

– Help young people. Hepl small guys. Because small guys will be big. Young people will have the seeds you bury in their minds, and when they grow up, they will change the world.

Hãy giúp đỡ người trẻ. Giúp đỡ những người nhỏ bé. Bởi vì những người nhỏ bé sẽ lớn lên. Những người trẻ sẽ có những hạt giống bạn trồng trong tâm trí họ và khi họ lớn lên, họ sẽ thay đổi thế giới.

– Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen.

Chỉ một lần trong cuộc sống của bạn, hãy thử làm điều gì đó. Làm việc gì đó thật chăm chỉ. Cố gắng thay đổi. Sẽ không có điều gì tồi tệ có thể xảy ra đâu.

Những câu danh ngôn tiếng Anh nổi tiếng của nhà tỷ phú Jack Ma với nhiều ý nghĩa mà từ đó bạn có thể học được nhiều điều cho cuộc sống của mình đó. Đây cũng là cách học tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo để bổ sung thêm vốn từ vựng cho mình nhé.

xem ngay:  Muốn xin việc kế toán kho phải học ngay những từ vựng tiếng Anh này

Related Posts

Add Comment