Những câu trả lời ghi điểm với nhà tuyển dụng khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Rate this post

Trong quá trình phỏng vấn xin việc, có những câu hỏi rất phổ biến mà nhà tuyển dụng thường xuyên đưa ra cho ứng viên. Tùy vào sự thông minh và nhanh nhạy của ứng viên sẽ có câu trả lời khác nhau. Vậy đâu là những câu trả lời ghi điểm với nhà tuyển dụng khi đi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh.

Ghi điểm với nhà tuyển dụng qua bài phỏng vấn bằng tiếng Anh

Những câu trả lời ghi điểm với nhà tuyển dụng khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

– Why should we hire you? Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?

– I think my b work ethic will make me an asset to this company. Tôi nghĩ các chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp của tôi sẽ giúp tôi là một người có ích cho công ty.

– I’m a team player who has b interpersonal skills. Tôi là một người làm việc với tinh thần đồng đội có kĩ năng giao tiếp tốt.

– What do you think makes you a good fit for this company? Theo bạn thì điều gì làm bạn thích hợp với công ty này?

Note: In asking this question, the employer is looking at what your skills are, but more importantly, whether your strengths well with the skills they’re looking for.

xem ngay:  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

Lưu ý: Khi hỏi câu này, người tuyển dụng đang muốn tìm kiếm những kĩ năng mà bạn có, nhưng điều quan trọng hơn là đó là những thế mạnh nào của bạn để phù hợp với những kĩ năng mà họ đang tìm kiếm.

– I am pro-active and I don’t hesitate to take initiative. Tôi là một người chủ động và tôi không ngần ngại để được nắm thế chủ động.

– My analytical nature makes me great at problem-solving. Tôi có tính thích phân tích vấn đề và điều này giúp tôi giải quyết khó khăn rất nhanh.

– How would you describe your work style? Bạn hãy mô tả phong cách làm việc của bạn.

Đưa ra các câu trả lời khiến nhà tuyển dụng ấn tượng với bạn

– It’s important to me to be challenged by what I do. Điều quan trọng là tôi thích được thử thách bởi những việc mà tôi làm.

– I work well under pressure and with tight deadlines. Tôi làm việc tốt dù bị áp lực với hạn chót gần kề.

– My former supervisors have described me as ambitious and goal oriented. Sếp cũ của tôi nhận xét tôi là một người tham vọng và có mục tiêu.

– I pride myself on always thinking outside the box. Tôi tự hào là bản thân luôn có tư duy vượt giới hạn

– What are your long term goals? Mục tiêu lâu dài của bạn là gì?

– I’m looking for a job with opportunities for growth. Tôi đang tìm một việc có nhiều cơ hội để phát triển.

xem ngay:  Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 1 tiết có đáp án

– I would love to eventually have more responsibility. Tôi rất thích khi cuối cùng được có nhiều trách nhiệm hơn với công việc.

Thực tế có rất nhiều cách trả lời ghi điểm với nhà tuyển dụng khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh. Các bạn có thể tham khảo những mẫu câu trả lời trên và tìm ra cho mình câu trả lời phù hợp nhất nhé. Hãy chuẩn bị thật tốt từ việc viết CV tiếng Anh và tự tin sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt buổi phỏng vấn của mình đó.

Related Posts

Add Comment