100 câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Rate this post

Khi hoàn thành bản CV tiếng Anh bạn cần chuẩn bị tốt những câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh để có thể hoàn thành tốt nhất cuộc phỏng vấn tiếng Anh của các nhà tuyển dụng. Những câu phỏng vấn tiếng Anh thường không quá nhiều và bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị trước. 100 câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh được xem như tài liệu quý cho bạn học tiếng Anh và hoàn thành tốt nhất cuộc phỏng vấn của mình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 100 câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh này nhé!

100 câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số câu hỏi trong bộ 100 câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh mà các nhà tuyển dụng hay hỏi nhất.

* Personal

1.Tell me about yourself.

2.What are your strengths?

The word strength refers to what you do well, your positive qualities or effective skills.

3.What are your weaknesses?

The word weakness refers to what you don’t do well, your negative qualities or skills.

4.What do you see as a major success in your life?

Major means important or big.

5.Describe a major disappointment in your life.

A disappointment is something you were looking forward to and didn’t happen.

6.What motivates you?

The word motivate means to give you the reason to do something, to inspire you, to encourage you.

7.What does success mean to you?

8.What are three of your greatest accomplishments?

The word accomplishment means an achievement, something you did well.

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng chia thì quá khứ đơn có đáp án

9.What are your plans for the future?

10.Have you done any volunteer work?

Những câu hỏi phỏng vấn mà các nhà tuyển dụng hay hỏi các bạn có thể download tại đây nhé.

Những câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh sẽ quyết định bạn có phù hợp với vị trí tuyển dụng của nhà tuyển dụng hay là không? Vì vậy, bạn hãy đặc biệt chú ý những câu hỏi này và hãy học trả lời những câu hỏi này một cách trôi chảy nhất nhé.

Related Posts

Add Comment