CV tiếng Anh giám đốc hành chính – Office Administrator

Rate this post

Mẫu CV tiếng Anh chuyên ngành giám đốc hành chính sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin cơ bản cần có trong CV, kỹ năng và kinh nghiệm liên quan đến vị trí này.

CV tiếng Anh ngành giám đốc hành chính – Office Administrator

Trong chuyên mục CV tiếng Anh chuyên ngành, chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn nhiều CV theo chuyên ngành khác nhau. Với vị trí giám đốc hành chính là người thực hiện các công việc liên quan đến hành chính của công ty. Vai trò của người làm trong vị trí này rất quan trọng, bao gồm quản lý nhân sự và tài chính của công ty đó. Vì vậy các nhà tuyển dụng sẽ rất chú trọng đến năng lực và kinh nghiệm của bạn trong bản CV. Nếu bạn tự tin về bản thân mình, bạn có thể tham khảo bản CV tiếng Anh vị trí giám đốc hành chính dưới đây trước khi tạo bản CV cho riêng mình.

Full Name

[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

OFFICE ADMINISTRATOR

Profile

Experienced office administrator known for being highly organized and flexible, offering her dedication and ability to handle/lead office administrative work effectively. Has key functional administrative skills as follows:

– MS office Proficient – Word, Excel and Power Point.

xem ngay:  Bài tập xem tranh tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 8 unit 5

– SAP experienced.

– Organizational skills – Arrangement of meetings and documentation.

– Leading office staff.

– Ability to prioritize and handle stress in fast paced environment.

– Fast learner.

Objective Statement – Seeking a challenging position as an office administrator to apply my 6 years’ experience and skills as a front office administrator to ensure effective functioning of office work.

Professional Experience

AB Medical Center    Washington, WA    2005 – Present

Office Administrator

Provided support for a variety of office administrative functions and supervised staffing for the organization’s departments.

Office Management:

Monitored the smooth functioning of the office activities and kept track of the productivity of staff. Key functioning areas:

– Assisted the employees in building and maintaining their individual databases.

– Monitored the ongoing job interviews and hiring to see if they are conducted as per the policies and standards of the firm

– Conducted orientation and induction ceremonies with the employees and educated them about the expectations of the firm and about their duties

– Provided feedback on the individual performances of employees.

– Looked after the organization’s budget and presented analysis to the top level management.

– Supervised all administrative personnel with their operational tasks and made recommendations.

Education

– High School Diploma

– Associates degree or higher

Hi vọng bản CV tiếng Anh vị trí giám đốc hành chính này sẽ giúp các bạn biết cách viết CV ấn tượng, đầy đủ thông tin và có được ông việc như mong muốn.

Related Posts

Add Comment