17 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vào ngân hàng thường gặp nhất

Rate this post

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vào ngân hàng là những câu hỏi mà các bạn nên nắm vững và chuẩn bị thật tốt cho quá trình xin việc của mình. Những câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh vào ngân hàng không khó nhưng nếu các bạn không chuẩn bị thì khó có thể có được một cuộc phỏng vấn thuận lợi. 17 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vào ngân hàng thường gặp nhất này sẽ giúp các bạn có được những gợi ý quan trọng cho quá trình học tập và xin việc của mình.

17 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vào ngân hàng thường gặp nhất

1- How many divisions does MB bank have?

MB bank có bao nhiêu chi nhánh?

2- How World Trade Organization control on whole world business?

Tổ chức thương mại thế giới điều khiển toàn cục kinh tế thế giới như thế nào?

3- How do you plan to achieve these goals?

Bạn có thể cho tôi biết kế hoạch của bạn để đạt được mục tiêu tương lai là như thế nào không?

4- Why did you leave your present/previous job/Company?

Tại sao bạn lại từ bỏ công việc tại công ty cũ?

5- What are you learning that will help you in your work with us?

Tất cả những điều bạn đang học có thể giúp gì bạn trong công việc của bạn tại công ty của chúng tôi?

6-  What do know about private and public sector banks?

xem ngay:  Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sách

Bạn biết gì về phân khúc thị trường của ngân hàng nhà nước và ngân hàng tư nhân?

7- What question to ask an interviewer after a bank interview

Bạn có câu hỏi nào cho nhân viên phỏng vấn sau khi buổi phỏng vấn kết thúc?

8- What does the bank gain by hiring you?

Ngân hàng chúng tôi có thể nhận được gì nếu nhậ bạn vào làm trong ngân hàng này?

9-What is your career plan?

Kế hoạc mà bạn đặt ra cho sự nghiệp của bạn là gì?

10- Why you choose the career in retail banking

Tại sao bạn chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng?

11- What are your negative traits or weakness?

Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?

12- What is the theory of interest rates

Học thuyết về tỉ lệ lãi xuất là gì?

13- What divisions operate in the region you are interested in?

Hãy nói về các khu vực hoạt động riêng lẻ mà bạn quan tâm.

14- Why do you want to work for MB Bank?

Bạn có muốn làm việc tại MBbank không?

15- What you will do if i give a bank job?

Bạn sẽ làm gì nếu được nhận việc này?

16- Why capital is shown on liability side in the balance sheet?

Tại sao nguồn vốn lại được hiển thị trên bảng cân đối mợ phải trả?

17- Why do you want to work in a bank?

Tại sao bạn lại thích làm việc trong ngân hàng?

xem ngay:  Bài tập điền từ vào chỗ trống tiếng Anh lớp 6 review unit 7, 8, 9

17 câu hỏi thông dụng này các bạn sẽ ít nhiều gặp trong các cuộc phỏng vấn vào ngân hàng, hãy ghi lại và chuẩn bị thật tốt nhé!

Related Posts

Add Comment