Từ vựng tiếng Anh cần biết khi xin việc bán hàng – Sale

Rate this post

Những cách viết và những mẫu CV xin việc bằng tiếng Anh chuyên ngành bán hàng đã được chúng tôi gửi tới các bạn trong những nội dung trước, Để có thế hoàn thành tốt công việc bán hàng, các bạn cần nắm được những từ vựng tiếng Anh dùng cho lĩnh vực này. Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bán hàng – sale sẽ giúp các bạn nắm được những kiến thức cần thiết cho quá trình học tập và làm việc của mình.

Từ vựng tiếng Anh cần biết khi xin việc bán hàng – Sale

– Amicable sale (n): Thuận mua vừa bán

– After – sales servie (n): Dịch vụ sau khi bán hàng

– Bargain sale (n): Bán có trả giá, sự bán hóa đơn, sự bán hạ giá

– Bear sale (n): Bán khống (bán trước khi có hàng để giao

– Bear seller (n): Người bán khống, người bán non

– Best seller (n): Sách bán chạy

– Bulk selling (n) = Package deal: Sự bán với số lượng lớn, bán sỉ

– Buying in against a seller (n): Sự mua lại của người bán

– Best selling (n): Bán chạy

– Bulk sale (n) = Wholesale: Sự bán lượng lớn (hàng xô), bán sỉ

– Cash-down sale (n): Sự bán lấy tiền mặt, bán lấy tiền ngay

– Clearance sale (n): Sự bán tháo, sự bán xon, sự bán thanh lý, sự bán tống hàng tồn kho

– Credit sale (n): Sự bán chịu, phương thức bán chịu

– Cash sale (n): Bán lấy tiền mặt

– Cash-on-delivery (n): Bán lấy tiền khi giao hàng

– Contract of sale (n): Hợp đồng bán, văn tự bán

– Day of sale (n): Ngày bán

– Deed of sale (n): Chứng từ bán

– Direct sale (n): Việc bán trực tiếp

– Export sale (n): Sự bán xuất khẩu

– Exclusive sale (n): Bán độc quyền

– Forward sale (n): Sự bán giao sau

– Firm-sale (n): Bán đứt

– Forced sale (n): Bán cưỡng bức, phát mại cưỡng bức trung tâm tiếng anh

– General salesman (n): Đại điện nhiều hãng (người thay mặt nhiều công ty)

– Independent salesman (n): Người chào hàng tự do

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 10 về phát âm và trọng âm

– Instalment sale (n): Sự bán trả dần

– Judicial sale (n): Phát mại tài phán (sự bán theo lệnh của tòa án)

– Mail order selling (n): Bán bằng thư tín

– On sale everywhere (n): đang bán khắp mọi nơi

– Outright sale (n): Bán bao, sự bán mão

– Private sale (n): Sự bán theo thỏa thuận riêng

– Public sale (n): Sự bán đấu giá

– Putting up for sale (n): Đưa ra bán

– Ready sale (n): Bán nhanh, sự bán đắt hàng

– Remnant sales (n): Hàng bán hạ giá, hàng bán xon

– Retail sales (n): Hàng bán lẻ

– Sale book (n): Sổ bán, sổ xuất

– Sale by aution (n): Bán đấu giá

– Sales deparment (n): Bộ phận thương vụ (công ty, xí nghiệp)

– Sale by sample (n) = Sale on sample: Bán theo mẫu

– Sale figure (n): (Mỹ) Doanh số

– Sale for the account (n): Bán trả có kỳ hạn (chứng khoán)

– Sale in lots (n): Bán từng phần

– Sale invoice (n): Hóa đơn bán

– Sale on approval (n) = Approval sale: Bán cho phép trả lại

– Sale on credit (n) = Credit sale: Bán chịu

– Sale on insalment (n): Bán trả góp có đặt cọc

– Sale price (n): Giá bán

– Sale tax (n): Thuế hàng hóa

– Sale value (n): Số thương vụ nghe tiếng anh online

– Sale with option of repurchase (n): Sự bán với quyền được mua lại

– Net sales (n): Doanh thu ròng

– Short sale (n) = Bear sale: Bán khống (bán trước khi có hàng)

– Spot sale (n): Bán giao hàng ngay

– Saleable (adj): Dễ bán, có thể bán được

– Sale value (n): Số thương vụ

– Sale-ring (n): Khu vực người mua (ở chỗ bán đấu giá)

– Sale-room (n): Phòng bán đấu giá

– Salesgirl (n): Cô bán hàng, mậu dịch viên (nữ), người chào hàng (nữ)= shopgirl

– Saleslady (n): (Mỹ) Bà bán hàng

– Salesman (n): Người bán hàng nam, mậu dịch viên nam, người chào hàng nam

– Salaried sales man (n): Người chào hàng ăn lương

– Sale by description (n): Sự bán theo mô tả, việc bán hàng theo mô tả

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 5 về cách chia thì

– Sale by standard (n): Sự bán theo tiêu chuẩn

– Sale by type (n): Sự bán theo loại

– Sale for future delivery (n): Sự bán giao sau, sự bán theo kỳ hạn (sở giao dịch)

– Sale for prompt delivery (n): Sự bán giao ngay, sự bán giao nhanh

– Sale on arrival = Arrival sale: Sự bán nếu đến phần mềm luyện thi TOEIC

– Sale of good afloat (n): Sự bán hàng nổi, sự bán hàng trên đường

– Salesmanship (n): Nghệ thuật bán hàng, nghề bán hàng, công việc bán hàng, chào hàng

– Sales person (n): Người bán hàng, người chào hàng

– Sales talk (n): (Mỹ) Lời chào hàng, lời dạm bán hàng

– Sales woman (n): Chị bán hàng

– Sale by commission (n): Sự bán ăn hoa hồng

– Sale by certificate (n): Sự bán theo giấy chứng

– Shame sale (n): Sự bán man trá

– Sell (v): Bán, quảng cáo cho, rao hàng cho, cho (ai) biết giá trị của cái gì, làm cho (ai) thích muốn cái gì

– Seller (n): Người bán hàng, thứ bán được, đồ bán được

– Short seller (n): Người bán khống

– Seller’s market (n): Thị trường bị khống chế bởi người bán, thị trường mà lực mặc cả nằm ở phía người bán

– Selling (n): Việc bán, sự bán

– Selling monopoly (n): Sự độc quyền bán

– Selling off price (n): Giá bán hạ

– Selling organisations (n): Các tổ chức buôn bán

– Selling order (n): Lệnh bán

– Selling out against a buyer (n): Sự bán lại của người mua

– Selling price (n): Giá bán

– Selling out (n): (Mỹ): Sự bán rẻ hết (hàng còn lại), sự bán tống bán tháo, sự bán đắt hàng

– Tie-in sale = tie-in deal (n): Sự bán man trá

– Terms sale (n): Bán theo điều kiện

– Trial sale (n): Bán thử

– To sell a bear (v): Bán khống, bán non

– To sell above the price (v): Bán trên giá

– To sell a new drug (v): Quảng cáo cho một thứ thuốc mới

– To sell at a loss (v): Bán lỗ vốn

– To sell at a profit (v): Bán có lời

xem ngay:  Học ngay những từ vựng tiếng Anh dùng để xin việc

– To sell at best (v): Bán chạy, bán đắt hàng

– To sell by weight (v): Bán theo cân thi thử TOEIC miễn phí

– To sell firm (v): Bán đứt

– To sell dear (v): Bán mắc

– To sell to arrival (v): Bán giao tận nơi

– To sell for cash (v): Bán bằng tiền mặt

– To sell forward (v): Bán theo hợp đồng có kỳ hạn (hàng hóa)

– To sell in bulk (v): Bán buôn, bán toàn bộ

– To sell in falling market (v): Bán hạ giá

– To sell like hot cakes (v): Bán chạy như tôm tươi

– To sell on approval (v): Bán cho trả về nếu không ưng ý

– To sell credit (v): Bán chịu

– To sell on instalment (v): Bán trả góp có đặt cọc

– To sell a project (v): Làm cho mọi người biết tính hấp dẫn của dự án

– To sell on sample (v): Bán theo mẫu

– To sell on trial (v): Bán thử

– To sell off (v): Bán xon, bán hạ giá

– To sell showly (v): Bán chậm

– To sell at a discount (v): Bán có chiết khấu

– To sell the public on a new drug (v): Làm cho công chúng biết giá trị của một thứ thuốc mới

– To sell under the price (v): Bán dưới giá học tiếng anh giao tiếp cấp tốc

– To sell up (v): Bán hàng hóa (của người bị mắc nợ, phá sản)

– To sell very well (v): Bán rất chạy

– To sell wholesale (v): Bán sỉ

– To sell an idea (v): Trình bày một ý tưởng mới

– To sell out (v): Bán rẻ hết (hàng còn lại, hàng dự trữ), bán tống bán tháo, bán lại

– To sell rice by the ton (v): Bán gạo theo từng tấn một

– To sell second hand books (v): Chuyên bán sách cũ

– To sell a short (v): Bán non, bán trước khi có hàng để giao

– Winding-up sale (n): Sự bán hết để thanh lý, bán cuốn gói

Những từ vựng tiếng Anh cho ngành bán hàng này các bạn hãy ghi lại để học tiếng Anh hiệu quả hơn nhé!

Related Posts

Add Comment