Những dạng bài tập tiếng anh lớp 5 cuối năm có đáp án

Rate this post

Bộ môn tiếng Anh là kiến thức bắt buộc phải được trang bị cho mỗi người. Đặc biệt, để có được nền móng vững chắc ở thứ tiếng phổ biến nhất thế giới này, bạn phải học tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ. Đối với trẻ em, độ tuổi 9 – 10 là cột mốc cực kỳ quan trọng. Cụ thể ở độ tuổi này, các bé đang theo học lớp 5 và giai đoạn cuối năm là giai đoạn nước rút. Nhằm hỗ trợ các bé và phụ huynh có được định hướng rõ rệt trong quá trình ôn tập, Alokiddy sẽ giới thiệu một số dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 cuối năm có đáp án.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập tiếng Anh về since và for cho học sinh lớp 5

Bài tập tiếng Anh về When và mệnh đề If cho học sinh lớp 5

Những dạng bài tập tiếng anh lớp 5 cuối kỳ quan trọng sẽ được gửi đến quý phụ huynh và các bé thông qua bài viết dưới đây.

Dạng bài tập chọn từ hoặc cụm sai

Dạng bài đầu tiên tương đối quen thuộc và sẽ theo các bé xuyên suốt các cấp học sau này. Cụ thể, đây là dạng bài cung cấp một câu văn hoàn chỉnh, trong đó có một từ hoặc cụm bị sai về mặt ngữ pháp hoặc cấu trúc. Việc cần làm là các bé phải chỉ ra được cụm hoặc từ sai đó.

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 8 về tính từ

Ví dụ:

 1. Do there a house to the left from the supermarket?  
 2. Do        B. to  C. from  D. supermarket
 3. He is sing loudly in front of the school.
 4. sing    B. in  C. of D. the
 5. She drink a lot of  orange juice in party today.
 6. drink   B. of C. orange juice   D. party
 7. He wants to be an doctor in future.
 8. wants   B. be C. an    D. in

Đáp án chính xác: 1. A    2. B 3. A     4. C

Dạng bài tập chia động từ

Ở bài tập tiếng anh lớp 5 cuối năm, các bé đã được học một số loại thì và động từ nhất định. Chính vì thế dạng bài này có tác dụng giúp bé ôn lại kiến thức đã học và biết vận dụng nó đúng cách. Để có thể đạt điểm trọn vẹn ở mục bài này, ngoài kiến thức chắc chắn, bé cũng cần cẩn thận và đọc kỹ yêu cầu đề bài.

Dạng bài tập chia động từ đóng vai trò nền tảng về mặt kiến thức cho trẻ ở cuối cấp 1, đầu cấp 2

Ví dụ:

 1. Anna (not go) …. to school yesterday.
 2. We are (cook) … the chicken in the kitchen now.
 3. His grandfather (die) …. of the cancer in 1990.
 4. Minh (never be) … to Hongkong.

Đáp án chính xác: 1. didn’t go    

 1. cooking
 2. died
 3. has never been

Dạng bài tập chọn từ phù hợp để hoàn thành câu

Đây là dạng bài có phần khác biệt so với dạng thứ hai vừa được đề cập ở trên. Trong số các bài tập tiếng anh lớp 5 kỳ 2, ở loại bài tập này, bé không chỉ đơn thuần ôn lại kiến thức liên quan đến thì và động từ nữa, mà là đa dạng hơn. Trong một đề bài sẽ tích hợp cả danh từ, trạng từ, chỉ từ, liên từ,…

xem ngay:  Những từ vựng tiếng Anh chủ đề các kiểu tóc

Ví dụ:

 1. A …. works in the hospital
 2. farmer   B. chef C. teacher   D. doctor
 3. … do you usually do after school? – I listen to music and play games.
 4. How   B. What   C. When D. Which
 5. There are five … in my family. There are father, mother, my sister, my brother and me.
 6. students     B. seasons C. members     D. worker
 7. Hoa feels … because she won the prize
 8. happy     B. sad C. shy   D. angry

Đáp án chính xác: 1. D    2. B 3. C     4. A

Dạng bài tập chọn từ khác với các từ còn lại

Đối với dạng bài tập này, đề bài sẽ đưa ra 4 từ, trong đó có một từ khác loại với những từ còn lại. Để có thể làm tốt dạng bài này, bé cần phải có một vốn từ vựng tương đối tốt và biết cách phân loại những từ đó vào từng nhóm sao cho phù hợp.

Ví dụ:

 1. beautiful     ugly pretty     notebook
 2. hair    nose eyes    hurt
 3. chalk    board table   winter
 4. why    how yes    which

Đáp án chính xác: 1. notebook      2. hurt 3. winter     4. yes

Dạng bài tập đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Đây là phần cuối cùng và cũng thường làm mất điểm của các bé trong các bài kiểm tra cuối kỳ. Lý do là vì nếu không có kiến thức và quen viết văn thì trong quá trình trả lời câu hỏi, các bé rất dễ khi sai, ghi thiếu từ hoặc thiếu dữ kiện để hoàn thành được câu trả lời. Bí kíp làm tốt phần bài tập tiếng anh lớp 5 cuối năm này chính là đọc kỹ đoạn văn và đề bài. Khi viết câu trả lời cần bám sát cấu trúc và thì được sử dụng ở đoạn văn đề bài cho.

xem ngay:  Bài tập kiểm tra trình độ tiếng Anh lớp 4 số 1

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi thường là dạng bài gây khó khăn cho các bé

Ví dụ: Last weekend, John and Ann walked to library. They love reading books. They borrowed 2 books from the library. John want to be a writer so he took a novel. Ann borrowed a comic book because she wanted to relax after school. They were very happy and came home after coming to library.

 1. Where did they go at weekend?

……………………………………………………

 1. What did John took from the library?

……………………………………………………..

 1. Is Ann want to be a doctor?

………………………………………………………

 1. How did they feel after going to the library?

……………………………………………………….

Đáp án chính xác:

 1. They went to the library last weekend.
 2. John took a novel from the library.
 3. No, she isn’t.
 4. They were very happy after going to the library.

Trên đây là bài viết tổng hợp một số dạng bài tập phổ biến dành để ôn tập tiếng anh lớp 5 cuối kỳ. Hy vọng với bài viết này, quý phụ huynh và các bé sẽ có được dàn ý những nội dung ôn tập và đạt được kết quả học tập thật tốt.

Related Posts

Add Comment