Bài tập từ vựng tên các lục địa tiếng Anh lớp 6 unit 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về từ vựng tên các lục địa trong tiếng Anh lớp 6 unit 9 của sách giáo khoa thí điểm tập 2 trong chương trình mới giúp các em có thêm vốn từ vựng về tên các lục địa trên thế giới.

Bài tập từ vựng tên các lục địa tiếng Anh lớp 6 unit 9

Name the continents.

1.A__________

2.E__________

3.A__________

4.N__________A__________

5.S__________A__________

6.A__________

7.A__________

bai-tap-tu-vung-ten-cac-luc-dia-tieng-anh-lop-6-unit-9

Key:  

1.Asia  2. Europe  3. Africa  4. North America

5.South America  6. Australia  7. Antarctica

xem ngay:  Cách nói về tính cách khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Related Posts

Add Comment