Bài tập từ vựng thể bị động tiếng Anh lớp 7 unit 6

Rate this post

Với thể bị động, những động từ chuyển thể từ động từ thường sang thể bị động vô cùng quan trọng giúp các em học sinh học tiếng Anh lớp 7 unit 6 học hiệu quả nhất. Cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này ngay sau đây nhé!

Bài tập từ vựng thể bị động tiếng Anh lớp 7 unit 6

bai-tap-tu-vung-the-bi-dong-tieng-anh-lop-7-unit-6

Write the past participle of the following verbs.

Base FormPast participle
consider
name
visit
locate
recognise
start
considered
Base formPast participle
sell
grow
speak
buy
build
see
sold

Đáp án:

named, visited, located, recognised, startedgrown, spoken, bought, built, seen
xem ngay:  CV tiếng Anh chuyên ngành báo chí

Related Posts

Add Comment