Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Rate this post

Với những nội dung từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies sau đây sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng làm bài tập tiếng Anh với kỹ năng từ vựng thú vị nhé!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

making pottery

carving wood

unusual

take up sth

making models

Match the activities with the pictures.

making models
making pottery
ice-skating
Dancing
carving wood 
bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-1-my-hobbies

Đáp án:

Key:

  1. carving wood
  2. making models
  3. ice-skating
  4. dancing
  5. making pottery
xem ngay:  50 câu danh ngôn tiếng Anh về tình yêu hay nhất

Related Posts

Add Comment