Bài tập điền từ theo tranh tiếng Anh lớp 7 unit 7

Rate this post

Bài tập tiếng Anh dạng điền từ theo tranh trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tiếng Anh lớp 7 unit 7 tập 2 giúp các em nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh mỗi ngày.

Bài tập điền từ theo tranh tiếng Anh lớp 7 unit 7

What do these signs mean? Write the meaning below each sign. Then put them into the correct box.

bai-tap-dien-tu-theo-tranh-tieng-anh-lop-7-unit-7

Key:

1.Traffic lights  2. School ahead    3. Hospital ahead   4. Cycle lane

5.Parking    6. No parking         7. Left turn only   8. No cycling

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh nói về tình bạn bè (phần 3)

Related Posts

Add Comment