Bài tập từ vựng về some và any tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Rate this post

Những bài tập từ vựng tiếng Anh về điền some và any thuộc chương trình sgk thí điểm tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink sẽ giúp các em học sinh học hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập từ vựng về some và any tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

bai-tap-tu-vung-ve-some-va-any-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnamese-food-and-drink

Complete the sentences with some or any.

  1. There aren’t ______ eggs in the fridge.
  2. Would you like ______ coffee?
  3. Is there ______ orange juice in the fridge?
  4. She has got ______ eggs but she hasn’t got ______ milk.
  5. I went i shing but I didn’t catch ______ fish, so we had ______ bread for dinner.

Đáp án:

  1. any
  2. some
  3. any
  4. some, any
  5. any, some
xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 1 A Visit From a Pan Pal

Related Posts

Add Comment