Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 9 về từ để hỏi

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 9 trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 về từ để hỏi kèm đáp án giúp các em luyện và học ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 9 về từ để hỏi

Join the questions to the types of answers. There may be more than one correct answer to each question.

A

-Who

-Why

-Which

-Whose

-What

-When

-Where

-How

B

-whole sentence (limited options)

-whole sentence

-person

-reason

-belonging to a person/thing

-manner

-time

-place

Key

-Who – person

-Why – reason

-Which – whole sentence (limited options)

-What – whole sentence

-Whose – belonging to a person/thing

-When – time

-Where – place

-How – manner

xem ngay:  Bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home

Related Posts

Add Comment