Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh dạng nối từ vựng trong chương trình mới của tiếng Anh lớp 6 unit 9 sách giáo khoa thí điểm tập 2 sẽ giúp các em ôn luyện lại các từ vựng đã học trong bài.

Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 9

Match the words in the column A to the names of the column in the box B.

AB
a.continent
b.country
c.city
d.capital
e.place of interest
1.Ha Noi
2.Nha Trang
3.Asia
4.Sweden
5.Ben Thanh Market
6.the Louvre
7.Amsterdam
8.Africa
9.the USA
10.Liverpool

Key:

a.Asia, Africa

b.Sweden, the USA

c.Ha Noi, Nha Trang, Amsterdam, Liverpool

d.Ha Noi, Amsterdam

e.Ben Thanh Market, the Louvre

xem ngay:  Bài tập used to và use to tiếng Anh lớp 7 unit 7

Related Posts

Add Comment