Bài tập viết lại câu bị động tiếng Anh lớp 7 unit 6

Rate this post

Với nội dung ngữ pháp câu bị động vô cùng quan trọng trong tiếng Anh lớp 7 chương trình SGK thí điểm tập 1 với bài unit 6 sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập viết lại câu bị động tiếng Anh lớp 7 unit 6

Using the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive.

Example:

The Temple/by Vietnamese people and foreign tourists (visit)

→  The Temple is visited by Vietnamese people and foreign tourists.

 1. Many precious relics/in the Temple of Literature (display)

→ __________________________________________

 1. Many old trees and beautiful l owers/by the gardeners (take care of )

→ __________________________________________

 1. Lots of souvenirs/inside the Temple of

Literature (sell) __________________________________________

 1. Khue Van Pavilion/the symbol of Ha Noi (regard)

→ __________________________________________

 1. The Temple of Literature/one of the most important cultural and historic places/in Viet Nam (consider)

→ __________________________________________

Đáp án:

 1. Many precious relics are displayed in the Temple of Literature.
 2. Many old trees and beautiful l owers are taken care of by the gardeners.
 3. Lots of souvenirs are sold inside the Temple of Literature.
 4. Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Ha Noi.
 5. The Temple of Literature is considered one of the most important cultural and historic places in Viet Nam.
xem ngay:  Thành ngữ tiếng Anh về thời gian

Related Posts

One Response

 1. You don't need to know
  December 19, 2019

Add Comment