Bài tập ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 unit 1

Rate this post

Những bài tập tiếng anh lớp 4 unit 1 dưới đây sẽ giúp qu các em học sinh tham khảo và ôn tập những kiến thức đã học. Bài viết trình bày tất cả phần kiến thức ngữ pháp cơ bản cùng với bài tập tiếng anh cụ thể. Các em hãy đọc kỹ phần tổng hợp kiến thức ở đầu bài và luyện tập với những bài tập ở mục II. Chúc các em có kết quả học tập thật tốt!

I. Những kiến thức chính về ngữ pháp tiếng anh lớp 4 unit 1

Kiến thức ngữ pháp có vai trò cực kỳ quan trọng. Cách em học sinh hãy ôn tập và nắm thật tốt những nội dung sau để học tốt và hoàn thành tốt được những bài tập tiếng anh lớp 4 unit 1 nha.

bài tập tiếng anh lớp 4 unit 1

Từ và câu trong tiếng Anh dùng để chào hỏi:

– Hello: có thể dùng trong mọi tình huống, mọi đối tượng giao tiếp.

– Hi: có thể thoải mái sử dụng khi hai bên là bạn bè hoặc người thân.

– Những lời chào phù hợp với các thời điểm trong ngày:

 • Buổi sáng: Good morning
 • Buổi trưa: Good noon
 • Buổi chiều: Good afternoon
 • Buổi tối: Good evening
 • Trước khi đi ngủ: Good night

Hỏi và đáp về tình hình sức khỏe của một ai đó:

– Cấu trúc chính: How + to be + S (Subject)?

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh nói về tình bạn bè (phần 2)

“How” nghĩa là như thế nào

“S” ở đây chỉ chủ ngữ trong câu

– Để trả lời cho câu hỏi trên dùng: S + to be + fine/very well/bad, thanks.

“Fine” có nghĩa là tốt thể hiện ý muốn nói là sức khỏe “tốt”,

“Very well” có nghĩa là rất tốt

“Dad” có nghĩa là xấu

“Very bad” có nghĩa là rất xấu thể hiện ý muốn nói là sức khỏe không được tốt lắm.

Giới thiệu về mình

– Những cấu trúc chính được sử dụng để giới thiệu bản thân:

(1) I am… = I’m… có nghĩa Tôi là…

(2) I am in … = I’m in… có nghĩa Tôi học lớp…

(3) Hello. I am… = I’m… có nghĩa Xin chào. Tôi là…

– Sau khi giới thiệu bản thân có thể nói: Nice to meet you = It’s nice to meet you có nghĩa “Rất vui được gặp bạn”

– Để đáp Iại câu nói này có thể nói: Nice to meet you, too = It’s nice to meet you, too có nghĩa là “Cũng rất vui được gặp bạn”.

Hỏi và trả lời ai đó từ đâu tới

Where + to be + S+ from?

II. Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Bài tập tiếng anh lớp 1 unit 1 – Chọn phương án đúng:

 1. Where are you from, Sương? – I’m from ……………….
 2. English
 3. England
 4. Malaysia
 5. Viet Nam
 6. ……………… to see you.
 7. Nine
 8. Nice
 9. Night
 10. Ninth
 11. My birthday is on the ……………… of autumn.
 12. fiveth
 13. four
 14. second
 15. eight
 16. What ……………… are you? – I’m Vietnamese.
 17. nation
 18. national
 19. nationality
 20. native
 21. Where are you from? – I’m ……………….
 22. in
 23. from
 24. to
 25. Ø
 26. Lan is ……………… years old.
 27. nine
 28. fifth
 29. second
 30. third
 31. I go to the cinema ……………… Saturday evening
 32. on
 33. in
 34. of
 35. to
 36. I ……………… my parents in the morning.
 37. play
 38. visit
 39. sing
 40. ask
 41. My birthday is in ……………… .
 42. 10th December
 43. October
 44. 28th January
 45. 30 January
 46. When is ……………… birthday?
 47. your
 48. it
 49. he
 50. she
 51. I visit my grandparents on the ……………… of December.
 52. twenty
 53. twenties
 54. twentieth
 55. twelve
 56. We have Literature and Physical education on ……………… .
 57. Friday
 58. morning
 59. afternoon
 60. August
 61. My teacher can play the ……………… .
 62. volleyball
 63. guitar
 64. chess
 65. football
 66. My grandmother’s home is in Hai Ba Trung ……………… .
 67. village
 68. district
 69. road
 70. stream
 71. ……………… do you go at the weekends? – I go to my grandparents’ house.
 72. When
 73. What
 74. Where
 75. Who
xem ngay:  Bài tập về danh từ đếm được và không đếm được tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 1 – Chọn đáp áp phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.

 1. I play foodball …………………………………. Friday evening.
 2. from
 3. on
 4. in
 5. My parents often watch TV …………………………………. the evening.
 6. on
 7. in
 8. at
 9. He is …………………………………. Viet Nam. She is Vietnamese.
 10. in
 11. of
 12. from
 13. My birthday is …………………………………. the fifteenth of October.
 14. in
 15. on
 16. at
 17. The girls play volleyball …………………………………. the evening.
 18. on
 19. in
 20. at

Với những bài tập tiếng anh lớp 4 unit 1 trên đây, hy vọng sẽ mang đến cho các bé sẽ hỗ trợ tốt nhất khi ôn tập. Hi vọng các em sẽ nắm ngữ pháp tiếng anh lớp 4 unit 1 và làm thật tốt bài tập phần này.  Chúc các em học tập thật tốt và đạt kết quả cao.

Related Posts

Add Comment