Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 9 dạng ghép từ

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 trong sách giáo khoa thí điểm tập 2 chương trình mới, các em sẽ được làm quen với các tính từ đi với danh từ cụ thể. Đây là cách học giúp các em mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh mỗi ngày.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 9 dạng ghép từ

1.city

-beautiful city

-peaceful city

-______city

-______city

2.food

-delicious food

-awful food

-______food

-______food

3.people

-beautiful people

-friendly people

-______people

-______people

4.building

-______building

-______building

-______building

-______building

5.weather

-______weather

-______weather

-______weather

-______weather

Key:

-city: beautiful, peaceful, exciting, modern, big, polluted, safe, etc.

-food: delicious, awful, good, tasty, etc.

-people: nice, friendly, unfriendly, open, noisy, interesting, etc.

-building: old, modern, tall, new, etc.

-weather: bad, rainy, hot, cold, wet, etc.

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 6 về should và shouldn’t

Related Posts

Add Comment