Bài tập nối từ tiếng Anh lớp 6 unit 11 có đáp án

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 dạng nối từ kèm đáp án chi tiết giúp các em ôn luyện từ vựng tiếng Anh mỗi ngày.

Bài tập nối từ tiếng Anh lớp 6 unit 11 có đáp án

Match the words with their meanings.

A

1.creative

2.charity

3.swap

4.reusable

5.recycling bins

B

a.give something to a person and receive something from him/her

b.can be used again

c.containers for things that can be recycled

d.giving things to people in need

e.unique and interesting

Key

1e

2d

3a

4b

5c

xem ngay:  5 yếu tố quan trọng giúp trẻ em học tiếng Anh mẫu giáo hiệu quả

Related Posts

Add Comment