Bài tập cause và effect tiếng Anh lớp 7 unit 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về cause và effect trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tiếng Anh lớp 7 unit 12 kèm đáp án giúp các em nắm vững cách sử dụng của dạng câu này.

Bài tập cause và effect tiếng Anh lớp 7 unit 12

Match a cause with its effect.

Cause

1.poverty

2.overpopulation

3.not enough food

4.shortage of clean water

5.too many vehicles

6.no rain

Effect

a.not enough space

b.crime

c.air pollution

d.disease

e.drought

f.malnutrition

Key:          

1.b        2. a       3. f         4. d        5. c         6. e

xem ngay:  Bài tập câu bị động thì tương lai đơn tiếng Anh lớp 7 unit 10

Related Posts

Add Comment