Bài tập nối từ theo tranh tiếng Anh lớp 6 unit 10

4/5 - (1 vote)

Bài tập tiếng Anh lớp 6 trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 unit 10 với dạng bài nối từ theo tranh giúp các em học từ vựng tiếng Anh theo tranh hiệu quả hơn.

Bài tập nối từ theo tranh tiếng Anh lớp 6 unit 10

Match the words with the pictures. Then, as your partner about them.

1.UFO

2.houseboat

3.motorhome

4.skyscraper

5.palace

bai-tap-noi-tu-theo-tranh-tieng-anh-lop-6-unit-10
bai-tap-noi-tu-theo-tranh-tieng-anh-lop-6-unit-10

Key:

1.c   2. a  3. e  4. b  5. d

xem ngay:  Bài tập hoàn thành câu với Because tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Related Posts

Add Comment