Bài tập trọng âm tiếng Anh lớp 7 unit 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 9 về trọng âm trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em học tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập trọng âm tiếng Anh lớp 7 unit 9

Complete the two word webs with two-syllable words according to the stress pattern.

-o’bey

+________

+________

+________

+________

+________

-‘dancer

+________

+________

+________

+________

+________

Key

– O’bey: receive, polite, perform, prepare, parade

-Dancer: beauty, copy, teacher, classmate, actor

xem ngay:  Bài tập xem tranh tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 8 unit 5

Related Posts

Add Comment