Cv tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

Rate this post

Tiếng Anh là một lợi thế cho tất cả các ngành nghề và những người đi xin việc. Tốt tiếng Anh, chuẩn bị hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh trong đó có CV là điều kiện đầu tiên giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng. Cv là điều kiện cần mà qua đó nhà tuyển dụng nắm được năng lực cũng như khả năng sử dụng ngôn ngữ của bạn. Với bài viết dưới đây, chúng tôi chia sẻ tới các bạn mẫu CV tiếng Anh chuyên ngành nhân sự và cách viết đạt ghi dấu ấn với nhà tuyển dụng.

Cách viết CV tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

 1. Mẫu CV tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

FULL NAME

Address

Mobile

Email

PERSONAL DETAILS

Name:……………………………………………………………………………

Age:……………………………………………………………………………

Gender: ……………………………………………………………………………

Marital Status:  ……………………………………………………………………………

Citizen of: ……………………………………………………………………………

Position Applied: ……………………………………………………………………………

CAREER SUMMARY

Feb 2011 to Now: A JOINT STOCK COMPANY

Asst Human Resources and GA Manager

Sep 2003 to Feb 2011: B CO., LTD

General Affairs and Human Resources Manager

1995 to 2003: C VIETNAM CO., LTD

Human Resources and Administration Executive

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Feb 2011 to Now: A JOINT STOCK COMPANY

Asst Human Resources and GA Manager

 • Making recruitment planning and take care all recruitment activities, ensure that qualified candidates are recruited timely to meet the needs of department;
 • Setting up internal labor law and review it every year.
 • Setting up compensation and benefit policy and review it every year
 • Preparation of Human Resource reports and statistics;
 • Consulting to General Director about Human Resource Policies;
 • Controlling monthly salary payroll, daily record, overtime calculation, ensure payment monthly salary on time in confidential.
 • Manage social insurance, medical insurance, ensure do it under Vietnam insurance law.
 • Controlling training contract, probationary contract, labor contract for employee
 • Solving personal problem of employees including reward and discipline;
 • Controlling transportation for employees working outside including budget and planning;
 • Receive and update daily legal documents under the law;
 • Controlling new visa and passport, work permit for foreigner;
 • Supervise the cleaner team, clinic room
 • Supervise the security team;
 • Setting up and training fire protection team;
 • Controlling canteen and checking meal and ensure quality of meal for employee
xem ngay:  CV tiếng Anh ngành tài chính ngân hàng

Sep 2003 to Feb 2011 B CO., LTD

General Affairs and Human Resources Manager

 1. Compensation & Benefits
 • Payroll:
 • Process monthly payroll for all employees.
 • Responsible for related compensation issues such as Annual Salary Increase, Bonus, other special payment, i.e. commission, gasoline allowance, vehicle allowance, mobile phone reimbursement.
 • Salary deduction in case of leave without pay.
 • Deduction on Personal income tax, Social Security Fund and submits all related reports to the Revenue & Social Security Departments and the authorized bank.
 • Benefits:
 • Keeps update on benefits provided for employees, by job rank and file, by business unit.
 • Coordinates with related benefits issue; i.e., medical insurance, annual medical check, benefits claim for the concerned employees both through insurance agency, Social Security Fund and Compensation Fund.
 1. Recruitment:
 • Coordinates with the concerned departments regarding job profile, post the vacancy on the Co’s board,
 • Contacts the selected agency to place the advertisement through internet or newspaper or assigned the recruitment agency to do the search.
 • Pre-screening qualified candidates and makes appointments for the interview and test.
 • Short-listed potential candidates and coordinates with the concerned Managers/Directors to interview.
 • Prepares offer letter and letter of Employment for the selected candidate to sign before starting employment.
 • Manpower Planning
 • Job design and analysis written into job description and specification
 1. Performance Evaluation:
 • Prepares performance evaluation forms for all employees to be distributed to concerned managers, supervisors and above in June and November of the year.
 • Follows up the completed performance evaluation forms for data collection and returns the forms to direct supervisors to review with their subordinates
 1. Training & Development:
 • Circulates training documents to all concerned managers.
 • Records training courses, period of attendance and cost in employee’s personal file.
 • Coordinates on in-house and/ or outsourced training, if any.
 1. Leave and Absence:
 • Checks attendance records and reports to the concerned managers is case of late reporting after starting work hours.
 • Coordinates to have the direct supervisor issue a warning letter if late reporting are over 4 times in the 2nd month.
 • Monitor leaves and ensures leave policies are followed.
 1. Employee Personal File/Relations:
 • Updates employees’ personal files.
 • Confirms completion of all required legal documents are retained in an individual file.
 • Processes/implements HR policies including disciplinary actions, etc..
 • Recommends /implements activities to improve employees relations.
 1. Legal matters:
 • Contact local authorities for labor law, police report when requested, work permit for foreigners.
 • Prepare report requested by local authorities.
xem ngay:  Bài tập luyện viết tiếng Anh lớp 8 unit 3

1995 to  2003 C VIETNAM CO., LTD

Human Resources and Administration Executive

Duties:

 • Manage and operate all activities of HR Department.
 • Set up, execute, manage and improve the HR process and system for the company.
 • Set up and maintain HR policies, including recruitment, training, compensation and benefit policies for employees.
 • In charge of overall planning and formulating Compensation & Benefit System, employee recreation and facilitating the HR budget development and analysis.
 • To work out a plan of recruitment, organize & support a recruitment schedule (advertisement, collection and selection), training and developing human resources (determining training demand, implementing training schedule, performance appraisal after training course).
 • To set up and uphold performance appraisal system (salary review, evaluation of project performance).
 • To review and improve HR system, policies & procedures to meet legal requirements & company strategies and objectives.
 • Monthly payroll and PIT, handle all aspects of salary and bonus calculation and disbursement.

ACADEMIC

2001 – 2006: HCM University of Economics

Bachelor of Business Administration.

REMUNERATION

Expected Salary: Negotiation

COMMENTS

 • Effect problem-solver, organized, leading a team players
 • Motivated and delicate to getting the job done right
 • Effect negotiator

KNOWLEDGE

 • Having experiences in ISO 9001 – 2008 and ISO 14001- 2000

HCMC, November 28, 2016

Applicant’s signature

FULL NAME

 1. Những lưu ý khi viết CV xin việc bằng tiếng Anh

Với các CV tiếng Anh chuyên ngành, các bạn nên chú ý cách diễn đạt cũng như từ ngữ khi sử dụng. Cố gắng sử dụng từ vựng liên quan đến chuyên ngành nhân sự, các từ vựng cô đọng và súc tích nhất có thể, vừa giúp nhà tuyển dụng dễ nắm bắt thông tin, vừa giúp bạn có thể truyền tải ý muốn nói đến nhà tuyển dụng.

xem ngay:  CV tiếng Anh chuyên ngành du lịch

Trong CV nên sử dụng phương pháp liệt kê, trong giai đoạn nào, bạn làm việc gì, đạt được những thành tựu như thế nào. Việc sử dụng biện pháp liệt kê sẽ giúp nhà tuyển dụng nắm được những thông tin cơ bản nhất có thể.

Điều quan trọng là bạn phải nên bật được những thế mạnh cũng như kinh nghiệm của bạn phải phù hợp với vị trí mà nhà tuyển dụng đang cần. Nếu có thể hãy tạo cho mình một bản CV theo phong cách riêng, không có sự trùng lặp với bất kỳ ai. Như vậy cơ hội đến với công việc mà bạn mong muốn sẽ gần hơn rất nhiều.

Với CV tiếng Anh chuyên ngành nhân sự mà chúng tôi giới thiệu ở trên hi vọng sẽ là thông tin tham khảo bổ ích cho các bạn khi cần. Dựa vào khuôn mẫu và cách viết như vậy, các bạn có thể tự tạo cho mình mẫu CV tiếng Anh mang phong cách cá nhân nhé.

Related Posts

Add Comment