Bài tập tiếng Anh lớp 3 giữa kỳ 1

Thực hành và luyện tập nhiều lần sẽ giúp các em ghi nhớ kiến thức tiếng Anh cơ bản nhất trong chương trình học. Đây là những dạng bài tập thường gặp trong các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ, bạn có thể cho các bé luyện tập tại nhà theo các dạng dưới đây.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 giữa kỳ 1

Bài tập tiếng Anh lớp 3 với các dạng bài liên quan đến từ vựng sau đây sẽ giúp các em ôn luyện và học từ tốt hơn.

Câu 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành các từ chỉ màu sắc và viết nghĩa của chúng.

1.Yell_w: …………………..                                   6. Br_wn:……………………..

2.Bl_ck:…………………….                                    7. Pi_k:…………………………

3.Re_:………………………                                     8. Gre_n:………………………

4.Or_nge:…………………..                                   9. Bl_e:…………………………

5.G_ey:……………………..                                   10. Purp_e:…………………….

Câu 2: Nối các từ đúng với nghĩa đã cho

A

 1. Sốt
 2. Ho
 3. Đau răng
 4. Đau bụng
 5. Gãy chân
 6. Sổ mũi
 7. Cúm
 8. Đau lưng

B

 1. Backache
 2. Flu
 3. Broken leg
 4. Runny nose
 5. Cough
 6. Headache
 7. Toothache
 8. Fever

Bài tập tiếng Anh giữa kỳ với các dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các em ôn luyện lại kiến thức đã học trong suốt thời gian qua và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới.

xem ngay:  Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về ước mơ

Bài viết liên quan

Không có bình luận cho bài viết này

Thêm bình luận