Bài tập về động từ tiếng Anh lớp 6 unit 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 về động từ kèm đáp án giúp các em ôn tập từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh đã học trong bài.

Bài tập về động từ tiếng Anh lớp 6 unit 12

Write the correct words to complete the phrase.

1.______the grass

2.______weights

3.______make

4.______do the

5.______the dishes

bai-tap-ve-dong-tu-tieng-anh-lop-6-unit-12

Key: 

1.cut

2.lift

3.tea

4.laundry

5.do

xem ngay:  Bài tập review ngữ pháp về mạo từ tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3

Related Posts

Add Comment