Bài tập tiếng Anh lớp 6 review unit 10, 11, 12 về động từ

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 review unit 10, 11, 12 về động từ có đáp án trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em biết cách sử dụng động từ trong từng trường hợp cụ thể.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 review unit 10, 11, 12 về động từ

Choose the correct words

1.I couldn’t recognise/understand him in his uniform.

2.A robot recycles/guards their house every night.

3.Don’t forget to do/make the bed before you go to school.

4.It’s your turn to make/do the dishes, Nick!

bai-tap-tieng-anh-lop-6-review-unit-10-11-12-ve-dong-tu

Key: 

1.recognise

2.guards

3.make

4.do

xem ngay:  Hỏi đáp: Học tiếng anh Online có hiệu quả không?

Related Posts

Add Comment