Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 10 nối động từ với danh từ

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 10 kèm đáp án trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 dạng nối động từ với danh từ giúp các em biết cách sử dụng các động từ phù hợp trong từng văn cảnh.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 10 nối động từ với danh từ

Match the verbs in A with the nouns in B.

A

1.do

2.clean

3.cook

4.wash

5.water

6.surf

7.send and receive

8.take care of

bai-tap-tieng-anh-lop-6-unit-10-noi-dong-tu-voi-danh-tu

B

a.meals

b.the flowers

c.children

d.housework

e.e-mails

f.the floors

g.clothes

h.the Internet

Key:  

  1. d 2. f 3. a 4. g 5. b 6. h 7. e 8. C
xem ngay:  Bài đọc và tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 8 unit 1

Related Posts

Add Comment