Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về Because- Because of & Although- Despite

1/5 - (1 vote)

Trong ngữ pháp tiếng Anh có một chủ điểm quan trọng mà các bạn nên nắm được đó là cách sử dụng because, because of, although và despite. Mỗi từ có cách sử dụng khác nhau, nếu bạn không nắm được thì khi làm bài tập dễ bị sai sót. Dưới đây là cách dùng của các từ này mà bài tập ngữ pháp tiếng Anh về Because because of, although và despite mà các bạn có thể tham khảo nhé.

Cách sử dụng và bài tập về Because because of, although và despite

– Theo sau Because, Though, Although là một mệnh đề (tức là theo sau 3 chữ này phải có “S” và “V”).

– Theo sau Because of, Despite, In spite of không được là một mệnh đề, mà là một danh từ, cụm danh từ, danh động từ.

Lý thuyết cơ bản

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những lý thuyết cơ bản liên quan đến because – because of. Còn lý thuyết của although – despite chúng tôi đã đề cập trong bài tập although, despite, in spite of.

Các bạn có thể truy cập và đọc lại. Nào cùng bắt đầu nhé! Because – because of là những từ để chỉ quan hệ nguyên nhân.

Hai từ này được sử dụng vô cùng thường xuyên trong văn nói và văn viết. Đây là hai từ thông dụng nên không nên để sử dụng sai lầm chúng.

Dưới đây là ngữ pháp của hai dạng này:

  • Because + S + V. Thì của động từ tùy vào ngữ cảnh và thì của câu mà nó giải thích nghĩa.
  • Because of + cụm danh từ/ danh từ. Nếu phía sau là động từ thì phải chia V-ing.
xem ngay:  Bài tập luyện đọc và trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 8 unit 3

Để nắm chắc hơn kiến thức các bạn nên luyện tập bài tập ngữ pháp tiếng Anh về because – because of & although – despite.

Những lỗi thường xuyên mắc phải

Với mọi dạng bài tập tiếng Anh chúng tôi đều có lưu ý những lỗi thường mắc phải trong quá trình làm bài.

Ví dụ bài tập viết lại câu, bài tập về thì,… Với bài tập ngữ pháp tiếng Anh về because – because of & although – despite cũng vậy.

Thứ nhất với dạng because. Lỗi hay mắc phải là việc chia thì. Thông thường câu mà because bổ nghĩa ở thì nào thì mệnh để của because cũng chia ở thì đó.

Lỗi thứ hai là because of. Mọi người thường có thói quen ghi nhớ cứ sau because là mệnh đề. Đây là quan niệm sai lầm lớn. Tuyệt đối không được ghi nhớ máy móc như thế.

Lỗi thứ ba là của although và despite, chúng tôi đã đề cập ở những bài trước. Hi vọng bài viết này sẽ có ích với các bạn.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về Because- Because of & Although- Despite

1.Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.

=> Despite / In spite of ______________________________________.

2.Because Hoa was rich, she could buy that house.

=> Because of _____________________________.

3.Because the rain was so heavy, I couldn’t go to school.

=> Because of _________________________________.

4.His father asked him to go stay at home because he was sick.

xem ngay:  Những câu danh ngôn tiếng Anh hay và dễ nhớ về cuộc sống

=> Because of ______________________________________.

5.Because there was an accident, I was late.

=> Because of _______________________.

6.She failed the University entrance exam because her grades were bad.

=> Because of _____________________________________________.

7.Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

=> Despite ________________________________________________________.

8.Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.

=> Because __________________________________________.

9.Although it was raining heavily, we still went to school.

=> Despite / In spite of ____________________.

10.Because I studied hard, I passed the exam.

=> Because of ________________________.

Đáp án

1.Despite / In spite of  not being an intelligent student, he can learn very fast.

2.Because of Hoa’s richness, she could buy that house.

3.Because of  the heavy rain, I couldn’t go to school.

4.Because of his sickness  his father asked him to go stay at home.

5.Because of an accident, I was late.

6.She failed the University entrance exam because of  her bad grades .

7.Despite his physical handicap, he has become a successful business man.

8.Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.

9.Despite / In spite of the heavy rain, we still went to school.

10.Because of studying hard, I passed the exam.

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về Becausem because of, although và despite phía trên sẽ giúp bạn nắm được cách sử dụng của từng từ. Việc luyện tập mỗi ngày sẽ giúp bạn làm bài tập và cải thiện trình độ tiếng Anh một cách nhanh chóng nhất.

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Related Posts

Add Comment