Bài tập từ vựng bổ sung tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Rate this post

Với nội dung bài tập từ vựng tiếng Anh bổ sung sẽ giúp các em học sinh học chương trình tiếng Anh lớp 7 thí điểm SGK tập 1 bài học unit 3 Community Service có được những kiến thức tiếng Anh quan trọng nhất. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh và học từ mới tiếng Anh tốt nhất nhé!

Bài tập từ vựng bổ sung tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Extra vocabulary

tutor

nursing home

blanket

shelter

mural

sort

Look at the photos about community service in Viet Nam. Match them with the activities.

bai-tap-tu-vung-bo-sung-tieng-anh-lop-7-unit-3-community-service

A.Volunteering to give information in bus stations and railway stations.

B.Of ering coupons for free chicken noodle soup for the poor in Ha Noi.

C.Giving away warm clothes to homeless people in Ha Noi.

D.Of ering meals at 5,000 VND for the poor in Quang Nam Province.

E.Tutoring children from poor families in Ho Chi Minh City.

Đáp án:

  1. b 2. c 3. e       4. a       5. D
xem ngay:  CV tiếng Anh vị trí nhân viên văn phòng – Office Clerk

Related Posts

Add Comment