Bài tập điền từ theo tranh tiếng Anh lớp 6 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh unit 11 dạng điền từ theo tranh trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em luyện từ vựng tiếng Anh mỗi ngày.

Bài tập điền từ theo tranh tiếng Anh lớp 6 unit 11

There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the picture.

-air pollution

-water pollution

-deforestation

-noise pollution

-soil pollution

bai-tap-dien-tu-theo-tranh-tieng-anh-lop-6-unit-11

Key

1.soil pollution

2.deforestation

3.water pollution

4.noise pollution

5.air pollution

xem ngay:  Bài tập về It trong tiếng Anh lớp 7 unit 7

Related Posts

Add Comment