Bài tập thì tương lai đơn và tiếp diễn tiếng Anh lớp 7 unit 10

Rate this post

Thì tương lai đơn và tiếp diễn là hai thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh. Dưới đây là một số dạng bài tập tiếng Anh về hai thì này được chúng tôi tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em đạt kết quả tốt trong việc học tập Tiếng Anh của mình.

Bài tập thì tương lai đơn và tiếp diễn tiếng Anh lớp 7 unit 10

Bài tập thì tương lai đơn

Đối với thì tương lai đơn, các em cần nắm vững kiến thức ngữ pháp sau đó vận dụng vào làm bài tập tiếng Anh để đạt được kết quả tốt nhất cho việc hoc tieng anh co ban cho tre em

 3 dạng bài tập tiếng Anh cơ bản của thì tương lai đơn:

Dạng 1: Chia dạng đúng của động từ.
 1. My father (call) you in 6 minutes.
 2. I promise I (return) school on time.
 3. If it not rains, he (play) football.
 4. You (take) me to the park this weekend?
 5. I think he (not come) back his hometown.
Dạng 2: Hoàn thành câu.
 1. The film _________ at 10:30 pm. (end)
 2. I _________ your email address. (not/ remember)
 3. Why _________ me your car? (you/not/ lend)
 4. _________ the window, please? I can’t reach. (you/ open)
 5. Where is your ticket? The train _________ any minute. (arrive)
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng luyện đọc và trả lời câu hỏi
Dạng 3: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh.
 1. She/ hope/ that/ John/ come/ party/ tomorrow.

…………………………………………………………………………

 1. I/ finish/ my deadline/ 3 days.

…………………………………………………………………………

 1. If/ you/study/ hard, you/pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

 1. You/ look/ not good,/ so/ I/ bring/ you/ something/ drink.

…………………………………………………………………………

 1. Oliver/ please/ give/ me/ lift/ station?

…………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Dạng 1
 1. will call
 2. will return
 3. will play
 4. Will you take
 5. won’t come
Dạng 2
 1. will end
 2. will not remember
 3. will you not lend
 4. Will you open
 5. will arrive
Dạng 3
 1. She hopes that John will come to the party tomorrow.
 2. I will finish my deadline in three days.
 3. If you study hard, you will pass the final exam.
 4. You look not good, so I will bring you something to drink.
 5. Will Oliver please give me a lift to the station.

Bài tập thì tương lai tiếp diễn

Đối với bài tập về thì tương lai tiếp diễn này các em hãy chú ý đến những ngữ pháp và cách sử dụng của thì cũng như những dấu hiệu nhận biết nhé.

3 dạng cơ bản bài tập thì tương lai tiếp diễn:

Dạng 1: Chia dạng đúng của động từ.
 1. When Kane (come) tonight, we(play) BIA together.
 2. My parents(visit) Japan at this time next week
 3. Daisy(sit) on the train at 8.30am tomorrow.
 4. He(play) with his son at 8 o’clock tonight.
 5. He(work) at this moment tomorrow.
Dạng 2: Hoàn thành câu.
 1. This time next month I (live) ______ in Dubai.
 2. At 7.30 AM tomorrow I (eat) _________ breakfast with my friends.
 3. She (study) _________ at home tonight.
 4. (Jimmy/wait) ______ at the cinema when he arrives?
 5. (He/visit) ________ his aunt again this week?
xem ngay:  Bài tập điền từ vào đoạn văn tiếng Anh lớp 6 review unit 7, 8, 9
Dạng 3: Hoàn thành đoạn hội thoại.

Daisy: Just think, next month at this time, I (lie)_____1_____ on a tropical beach in Maui drinking Mai Tais and eating pineapple.

Jane: While you are luxuriating on the beach, I (stress)_____2____ out over this marketing project. How are you going to enjoy yourself knowing that I am working so hard?

Daisy: I’ll manage somehow.

Jane: You’re terrible. Can’t you take me with you?

Daisy: No. But I (send)____3_____ you a postcard of a beautiful, white sand beach.

Jane: Great, that (make)_____4_____ me feel much better.

ĐÁP ÁN

Dạng 1:

come – will be swimming

will be visiting

will be sitting

will be playing

will be working

Dạng 2:

will be living

will be eating

will be studying

will she be waiting

will he be visiting

Dạng 3:

will be lying

will be stressing

will send

will make

Để có thể tự học tiếng Anh trẻ em tại nhà nhanh và hiệu quả các em hãy luyện tập thường xuyên các dạng bài tập tiếng Anh của từng thì tại Alokiddy nhé. Chúc các em sẽ đạt nhiều kết quả tốt trong quá trình học tập tiếng Anh nhé.

Related Posts

Add Comment