Bài tập review từ tựng tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3

Rate this post

Bài tập review từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3 sẽ là những nhóm tài liệu giúp các em học sinh học tốt chương trình tiếng Anh thí điểm SGK tập 1 lớp 8. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập review từ tựng tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3

bai-tap-review-tu-tung-tieng-anh-lop-8-unit-1-2-3

Organise these words and phrases into pairs of opposites and write them in the blanks.

Peaceful
Traditional
Noisycountry life
Hard
Easy
city life
minority
Boring
Love
Majority
Remember
Forget
Modern
Hateexciting

Đáp án:

peaceful – noisy

forget – remember

ove – hate

hard – easy

traditional – modern

majority – minority

boring – exciting

country life – city life

xem ngay:  Bài tập đọc tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Related Posts

Add Comment